Lente-akkoord ZEN eindcongres

Aan alles komt een eind – ook aan het Lente-akkoord ZEN. We gaan eruit met een knal: het Lente-akkoord ZEN eindcongres, dat zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 28 september 2021 van 14.00 tot 16.00 uur in de Mauritskazerne in Ede, gevolgd door een borrel.

Het Lente-akkoord werd ondertekend op 22 april 2008. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en WoningbouwersNL hebben met inhoudelijke en financiële ondersteuning van het ministerie van BZK de afgelopen 13 jaren gezamenlijk gewerkt aan zeer energiezuinige nieuwbouw met de bewoner als uitgangspunt.

De invoering van de BENG regelgeving per 1 januari 2021 is een belangrijke mijlpaal voor het programma. Na een periode van nazorg en meehelpen om alle strubbelingen rond de invoering zoveel mogelijk glad te strijken, is de doelstelling van het Lente-akkoord bereikt. En ook voor programma’s geldt, net als voor bouwprojecten: op een gegeven moment is het klaar.

Eindcongres
Het Lente-akkoord ZEN eindcongres wordt een feestje. En als alle seinen op groen blijven, daadwerkelijk een live evenement. Iedereen die betrokken was bij de totstandkoming, de groei en de bloei van het Lente-akkoord is van harte welkom. We blikken terug maar vooral ook vooruit. Welke duurzaamheidsuitdagingen liggen er nog voor ons? Wat kunnen we leren van het Lente-akkoord met de transities die de komende jaren de agenda bepalen?

Programma

13.00 Inloop met koffie en versnapering

14.00   Opening door dagvoorzitter Talitha Muusse.

14.05   Enkele mensen van het eerste uur blikken met dagvoorzitter Talitha terug op cruciale en leuke mijlpalen in 12,5 jaar Lente-akkoord. Met:

  • Jacqueline Cramer, professor Sustainable Innovation aan Utrecht University en voormalig minister van VROM
  • Claudia Bouwens, Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid bij NEPROM
  • Henk Bouwmeester, schrijver
  • Benno Oosterom, oprichter DODUVA
  • Jos de Vries, Adviseur Duurzame Energie & Duurzaam Bouwen bij BPD


Aansluitend krijgt een grote groep Lente-akkoordsupperters een klein presentje als dank voor hun jarenlange inzet.

14.30   Speech door directeur Bouwen en Energie ministerie BZK Ferdi Licher.

14.40   Speech door Diederik Samsom, kabinetschef van klimaatcommissaris Frans Timmermans in Brussel.

14.50   In een aantal prikkelende presentaties belichten we de duurzame opgaves van de toekomst.

  • Circulair en industrieel bouwen. Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings.
  • Klimaatadaptief en natuurinclusief. Harwil de Jonge, directeur bij Heijmans.
  • Energie-vraagstukken & Gezondheid. Harm Valk, senior adviseur energie & duurzaamheid en partner bij Nieman.
  • Thalia Verkade, Correspondent Mobiliteit en Straatleven bij de Correspondent en auteur van ‘Het Recht van de Snelste’.

15.50   Met volle kracht vooruit geen tijd te verliezen. Speech door Onno Dwars, CEO Ballast Nedam.

16.00   Afsluiting met aansluitend borrel op de toekomst van onze sector

Aanmelden
Dinsdagmiddag 28 september 2021, 14.00 – 16.00 uur in de Mauritskazerne in Ede

Aanmelden voor het ZEN-eindcongres kan hier

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties