Lente-akkoord/DWA cursus: EPC 0,4, energieneutraal of nul-op-de-meter?

interieurVeranderingen op het gebied van normen en regels volgen elkaar snel op. Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de minimaal vereiste isolatiewaarden voor vloer, gevel en dak en wordt de EPC aangescherpt naar 0,4. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energienotaloze woningen. Daarnaast nemen de eisen van de consument toe en is er behoefte aan kosteneffectieve maat-regelpakketten.

Hoe kunt u inspelen op de nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen en succesvol nieuwe woningen met een EPC van 0,4 en lager ontwerpen en realiseren? Wat zijn de aandachtspunten bij de verkoop, het ontwerp, de realisatie en het beheer/gebruik van deze woningen?

Tijdens de cursus EPC 0,4, energieneutraal of nul-op-de-meter? leert u de relevante wijzigingen en de consequenties van de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 januari 2015. Speciale aandacht is er voor pragmatische en slimme combinaties van maatregelen waarbij woningconcepten ontstaan die inspelen op actuele marktontwikkelingen en die onderscheidend zijn in de huidige markt.

Inhoud cursus

Blok 1: Energieprestatienormering: maatregelen of concepten?
• Relevante wijzigingen Bouwbesluit
• Hoe scoren maatregelen ten opzichte van elkaar?
• Individuele maatregelen of maatregelen op gebiedsniveau?
• Shoppen van maatregelen of kiezen voor integrale concepten?
• Maatregelen en een gezond milieu
• Installatiegeluid in de woning

Blok 2: Concepten om ambities te realiseren
• EPC 0,4
• Passief huis
• Energieneutraal
• Energienotaloos

Blok 3: Aandachtspunten van de concepten
• Lage investeringskosten of lage exploitatiekosten?
• Welke concepten bieden extra woonkwaliteit?
• Onderhoudskosten en concepten
• Welke concepten passen bij specifieke situaties?
• Praktijkervaringen

Blok 4: Speciale aandacht: energiezuinige appartementen
• Specifieke aandachtspunten voor toepassing van concepten in appartementen
• Welke concepten zijn mogelijk en onder welke voorwaarden?
• Organisatorische en juridische aandachtspunten

Let op: Uitgangspunt van deze workshop is dat de deelnemers het rekenen met EPG en NEN 7120 in de basis beheersen, bijvoorbeeld deelnemers die de cursus ‘Woningen ontwerpen conform de EPG-norm (NEN 7120)’ hebben gevolgd.

Aanmelden
Meld u hier aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Melanie Petersen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties