Lente-akkoord/DWA cursus: EPC 0,4, energieneutraal of nul-op-de-meter?

in-aanbouwOntwikkelingen en praktijkervaringen met energienotaloze woningen zijn actueel. Daarnaast nemen de eisen van de consument toe en is er behoefte aan kosteneffectieve maatregelpakketten.

Hoe kunt u inspelen op de nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen en succesvol nieuwe woningen met een EPC van 0,4 en lager ontwerpen en realiseren? Wat zijn de aandachtspunten bij de verkoop, het ontwerp, de realisatie en het beheer/gebruik van deze woningen?

Tijdens deze cursus leert u de relevante wijzigingen en de consequenties van de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 januari 2015. Speciale aandacht is er voor pragmatische en slimme combinaties van maatregelen waarbij woningconcepten ontstaan die inspelen op actuele marktontwikkelingen en die onderscheidend zijn in de huidige markt.

Meer informatie en aanmelden
Op dit moment kunt u zich niet aanmelden voor deze cursus. Wel kunt u uw interesse doorgeven of de cursus als incompany organiseren. Geef uw interesse aan via het online interesseformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gabrielle Uitbeijerse.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties