Lente-akkoord/DWA cursus: Ventilatie – gegarandeerd goed

balansventilatieEr gaat veel mis in Nederlandse nieuwbouwwoningen als het gaat om ventilatievoorzieningen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Een slechte zaak, omdat het ventilatiesysteem in zowel nieuwbouwwoningen als in gerenoveerde bestaande woningen een steeds belangrijkere factor wordt met het oog op een gezonde, energiezuinige en comfortabele leefomgeving. Tijd dus om het ventilatiesysteem niet meer te zien als sluitstuk, maar als ruggengraat van de woninginstallatie. 

Het ventilatiesysteem is van cruciaal belang om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen en bewonerswensen. Een ventilatiesysteem draagt bij aan de realisatie van een goed en gezond binnenmilieu. Het heeft echter ook invloed op het thermisch en akoestisch comfort en het energiegebruik. Een integrale afweging is noodzakelijk, omdat er verschillende typen ventilatiesystemen zijn met eigen kenmerken en prijskaartjes. Dit vraagt om een juiste keuze van het ventilatiesysteem. In de praktijk lijkt dat nogal eens een onmogelijke opgave te zijn vanwege het voortdurende gevecht om tegen zo laag mogelijke kosten een installatie in de woning te krijgen. Daarnaast zijn er zoveel typen ventilatiesystemen dat ook professionals uit de bouwwereld soms door de bomen het bos niet meer zien.

Inhoud
Blok 1: Ventileren, de basisbegrippen en wettelijke eisen
• Wettelijk kader: Bouwbesluit (waaronder geluidseisen)
• Interpretatie eisen voor ventilatiesystemen
• Beleving van comfort in de woning
• Ventileren en energiegebruik
• Aanbevelingen uit diverse onderzoeken naar ventilatiesystemen
• Vertaling van de aanbevelingen naar de praktijk

Blok 2: Typen ventilatiesystemen
• Duidelijk overzicht van de beschikbare ventilatiesystemen
• Objectieve karakterisering van de verschillende systemen
• Praktijkervaringen met de nieuwe systemen
• Evaluatie van de verschillende systemen

Blok 3: Prestatieborging ventilatiesystemen
• Inpassing ventilatiesystemen in woningconcepten (aandachtspunten bij keuze, integratie met andere maatregelen, ontwerp, realisatie en gebruik)
• Wat moet gebeuren om te voldoen aan de geluidseis uit het Bouwbesluit?
• Ventilatietoets en energielabel
• Prestatieborging in de praktijk

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u hier. Direct aanmelden kan hier. Vragen? Neem dan contact op met Melanie Petersen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties