Lente-akkoord/DWA cursus: WKO – prestaties gegarandeerd?

1.5 open wko appartementBodemenergie of warmte-koudeopslag (wko) heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Het is een volwassen en kosteneffectieve techniek om met zo weinig mogelijk energie een aangenaam binnenklimaat te realiseren. De Nederlandse bodem is in het algemeen heel geschikt voor realisatie van wko-systemen.

Inmiddels zijn er al duizenden van zulke systemen in bedrijf. Zowel in utiliteitsbouw als in woningbouw. Behalve enthousiaste reacties zijn er ook negatieve geluiden te horen over achterblijvende prestaties van warmte- en koudeopslagsystemen. Dat heeft de sector en de overheid zich aangetrokken. De regelgeving is onder andere aangepast en is er meer aandacht voor het monitoren van het rendement. Per 1 oktober 2014 dienen alle marktpartijen die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren hiervoor te zijn gecertificeerd.

WKO is anders dan een ‘gewoon’ klimaatsysteem. Het is een totaalconcept dat bestaat uit een bron, een warmtepomp met bijbehorende energiebuffers en back-up voorzieningen, een afgiftesysteem voor warmte en koude, een meet- en regelsysteem en het gebouw zelf. Alle componenten hangen als de schakels van een ketting met elkaar samen. Het systeem is in alle fasen van bouw en exploitatie verbonden met het gebouw, zowel fysiek als procesmatig.

Wat is de stand van zaken? Hoe kunnen alle betrokken partijen bijdragen aan het uiteindelijke resultaat van een warmte- en koudeopslagsysteem? Wat zijn de belangrijkste faal- en succesfactoren? Deze en meer actuele vragen vormen de kern van deze cursus.

Inhoud cursus
Blok 1: Basisbegrippen bodemenergie
• Verschillende systemen
• WKO: onderdeel van een totaalconcept
• Wet- en regelgeving

Blok 2: WKO: techniek, organisatie en financiën
• Technische aspecten
• Integratie van wko in de gebouwinstallaties
• WKO, gebouwinstallaties en de bouwkundige uitgangspunten
• De economie van wko-projecten
• Karakterisering van de verschillende totaalconcepten
• WKO en de interactie met wijkontwikkeling

Blok 3: Prestatieborging wko-systemen
• Ontwerp, realisatie en exploitatie
• Prestatiegarantie
• Prestatieborging in de praktijk
• Praktijkervaringen
• Stappenplan voor succesvolle wko-projecten (do’s &don’ts)

Meer informatie en aanmelden
De cursus plannen we in bij voldoende interesse. Geef uw interesse aan via het interesseformulier. Informatie over de cursus vindt u hier http://www.dwa.nl/cursuswko. Vragen? Neem contact op met Gabrielle Uitbeijerse.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties