Lente-akkoord/DWA cursus: Woningen en woninginstallaties ontwerpen conform EPG-norm (NEN 7120)

bouwTijdens deze korte praktijkcursus krijgt u inzicht in de achtergronden van de EPG-rekenmethodiek (conform NEN 7120) en de gevoeligheden van deze rekenmethodiek. Speciale aandacht is er voor pragmatische en slimme combinaties van maatregelen om bepaalde woningconcepten te realiseren.

Ook wordt een aantal softwarepakketten om de EPC op basis van de NEN 7120 te berekenen toegelicht. Gezamenlijk wordt er met de docent aan de slag gegaan met één van die pakketten om zelfstandig de EPC van enkele woningconcepten te berekenen.

Inhoud cursus

Blok 1 Introductie EPG
• Introductie energieprestatienormering
• Introductie NEN 7120 en EPC-berekening
• EMG: Effect van maatregelen op gebiedsniveau
• Relevante wijzigingen Bouwbesluit
• Individuele maatregelen of maatregelen op gebiedsniveau?

Blok 2 Softwarepakketten EPC
• Karakterisering softwarepakketten
• Verschillen in softwarepakketten
• Oefenen met rekensoftware

Blok 3 Rekenen en de praktijk
• Aandachtspunten rekenpakketten
• Het begint met een correcte invoer
• Gebruik van gelijkwaardigheidsverklaringen
• Aandachtspunten vanuit de praktijk
• Een praktijkcase

Meer informatie en aanmelden
Op dit moment kunt u zich niet aanmelden voor deze cursus. Wel kunt u uw interesse doorgeven of de cursus als incompany organiseren. Geef uw interesse aan via het online interesseformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gabrielle Uitbeijerse.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties