Lunchlezing: Pannenkoeken bakken, hoe houden we het een feestje?

pannekoekBakken en koken is een belangrijke bron voor verontreiniging van de lucht in woningen. Hoe zorgen we voor ventilatie, en zeker in luchtdichte woningen, voor een goed binnenmilieu? En hoe kunnen we de blootstelling verminderen, niet alleen bij nieuwbouw en renovatie maar ook in je eigen woning?

Tijdens de RVO-lunchlezing op 30 september geeft Wouter Borsboom, Business Consultant bij TNO, antwoord op deze vragen. Hij geeft een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van gezond binnenmilieu voor gebouwen. Nieuwe internationale methode ontwikkelingen en resultaten van nationale meetsessies staan hierbij centraal.

Wouter adviseert over innovaties rond ventilatie en binnenmilieu en monitoring en control van energiezuinige woningen en kantoren. Deed onder meer onderzoek naar de effecten van ‘gewone’ zaken als het bakken van pannenkoeken op ons binnenmilieu.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties