RVO Masterclass – Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

Wilt u kennismaken met de Uniforme Maatlat en het rekenmodel? Tijdens de Masterclass op 21 mei 2019 presenteert RVO.nl de nieuwste versie van het rekeninstrument Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. De masterclass is voor consultants en energie-experts van grotere gemeenten of corporaties.

Met dit instrument kunt u verschillende warmte- en koudevoorzieningsopties met elkaar vergelijken. Dit kan zowel op gebiedsniveau als op gebouwniveau (woningbouw en utiliteit). Ook primair fossiel energieverbruik en de CO2-uitstoot komen in beeld. Nieuw is dat er ook al kan worden gerekend met de BENG-eisen.

In deze versie kan worden gerekend met de actuele EPC eisen. Het vernieuwde Energielabel is erin opgenomen. Het instrument maakt daarbij gebruik van de nieuwste versie van de referentiewoningen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Ook kan er al worden gerekend met de BENG-eisen die gaan gelden in 2021. Tijdens de Masterclass oefent u met het instrument, zodat u het vlot kunt toepassen in uw eigen werk.

Meer informatie en aanmelden via RVO.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties