Meer weten over energieneutraal bouwen?

Agentschap NL verzamelt de ervaringen uit de Excellente Gebieden en andere praktijkvoorbeelden van zeer energiezuinige tot energieneutrale nieuwbouw, doet aanvullend onderzoek en volgt actuele ontwikkelingen op de voet.  Al deze informatie wordt verzameld en vastgelegd in infobladen, factsheets en rapporten, die allemaal online beschikbaar zijn. Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld de financiering van energiezuinige nieuwbouw, de wet- en regelgeving, gebruikerservaringen en veel praktijkvoorbeelden. Onlangs is de webpagina vernieuwd en aangevuld met nieuwe, recente publicaties.

Voor alle publicaties zie: www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/publicaties-energieneutraal-bouwen

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties