Meld u aan voor de themagroep Switch naar aardgasvrij

Donderdag 21 juni, 14.00 -16.00 uur, Beatrixgebouw Utrecht.

Per 1 juli 2018 wordt aardgas voor nieuwbouw verboden. Het onderwerp is in een stroomversnelling geraakt, en roept vele vragen op. In de ZEN themagroep Switch naar aardgasvrij willen we de nieuwste vragen uit de praktijk inzichtelijk krijgen en vervolgens de antwoorden in de vorm van gerichte handreikingen en FAQ’s verspreiden.

Complexere vragen willen we door experts laten onderzoeken. Ook zoeken we naar oplossingen in overleg met gemeenten en netbeheerders, zoals bijvoorbeeld financiële vereveningen om meerkosten beperkt te houden. Daarnaast denken we aan drie handreikingen:

• Een handreiking over waar je op moet letten als je alsnog je woning(project) met aardgas tijdens het ontwerp of uitvoering aardgasvrij wilt maken.
• Een handreiking om nieuwbouw aardgaswoningen voor te bereiden voor ombouw naar aardgasvrij (aardgasvrij-ready).
• Een handreiking voor bewoners met uitleg.

Deelnemers themagroep: ontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven, fabrikanten warmtepompen, installateurs, gemeenten en netbeheerders met vergaande aardgasvrije woningprojecten, consumenten (organisatie), adviesbureau(s).
Doel: Vervolgslag na de eerste brochure. Ervaringen delen. Vraagstukken benoemen en door experts uit laten zoeken. Diverse handreikingen, voor professionals en voor consumenten.
Datum: De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 21 juni van 14 tot 16 uur.
Locatie: het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
Trekker/gespreksleider: Jan Fokkema, NEPROM.
Secretaris: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

Aanmelden voor de themagroep kan hier.

Deze themagroep is een vervolg op de themagroep Aardgasvrije nieuwbouw die van juni 2017 tot maart 2018 in functie was. Deze themagroep is afgerond met de publicatie van de ZEN brochure ‘Alternatieven voor aardgas, zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas’. Ook werd eind maart 2018 het ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw georganiseerd.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties