Merosch Open Source #vangaslos

De doelstelling van de overheid is om van het gas af te gaan, ook bij bestaande gebouwen en woningen. Gemeenten, netwerkbedrijven, gebouweigenaren, projectontwikkelaars, lokale burgerinitiatieven en energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in. Daarom organiseert Merosch een “Open Source” rondom dit thema. Hoe gaan we dit oppakken en welke ervaringen zijn er inmiddels opgedaan op dit vlak?

Merosch Open Source heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Dit doen wij door voor gerichte doelgroepen rondom één specifiek onderwerp een Open Source sessie te organiseren. Het bijzondere aan Merosch Open Source is, dat naar aanleiding van de aanmeldingen en de aangegeven kennis het definitieve programma en sprekers worden samengesteld. Het doel is om goede ervaringen en kennis te delen rondom de aanpak om van het gas af te gaan. Heeft u dus zelf een vraag of kennis die u graag wilt delen? Dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier en het kan zijn dat u gevraagd wordt om te spreken.

Inhoud Merosch Open Source #vangaslos
Onderwerpen die, gevoed door de ervaring in onze projecten, aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn de trends en ontwikkelingen ten aanzien van (landelijk) beleid t.a.v. gasloos?
  • Wat zijn de mogelijkheden om bestaande gebouwen en woningen van gas los te maken?
  • Welke stappen moeten worden doorlopen om te komen tot een gasloos gebouw of zelfs een gasloze wijk?
  • Verschillende voorbeeldprojecten uit de bestaande bouw die gasloos zijn.

Doelgroep
De doelgroepen voor deze Merosch Open Source zijn: netwerkbedrijven, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en energiecoöperaties. Bij overboeking van de Open Source krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Wanneer en waar?
Maandag 26 juni 13.30 uur tot 16.30 uur (na 16.30 uur kleine netwerkborrel)
Woensdag 28 juni 13.30 uur tot 16.30 uur (na 16.30 uur kleine netwerkborrel)
Donderdag 29 juni 13.30 uur tot 16.30 uur (na 16.30 uur kleine netwerkborrel)

Alle sessies vinden plaats bij Merosch op kantoor in Bodegraven aan de Klipperaak 201. Het kantoor is makkelijk te bereiken met de auto. U kunt parkeren op het terrein (let u op het gebouw waar Syncount op staat). Als u met de trein komt, kunnen wij u ophalen bij het station.

Aanmelden en kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht. Daarnaast gaan wij er vanuit dat u zich minimaal een week van te voren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich hier aanmelden.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties