Mijnwater B.V. wint European Geothermal Innovation Award 2015

European-Geothermal-Innovation-Award-2015-nieuws-headerMijnwater B.V. heeft de European Geothermal Innovation Award 2015 in de wacht gesleept. Daarmee is deze vooraanstaande Nederlandse innovatie op het gebied van geothermie beloond voor zijn excellente prestaties. De prijs vormt een belangrijke stimulans om het intelligente, hybride energienetwerk in Heerlen verder door te ontwikkelen.

Een pilot in Heerlen onderzocht in eerste instantie de mogelijkheid om energie te onttrekken aan het water dat zich in de gangen van de voormalige steenkoolmijnen heeft verzameld, en van nature opwarmt in de diepere lagen. Deze pilot bleek uitermate succesvol: inmiddels is een thermisch energienetwerk opgebouwd dat duurzame warmte en koelte biedt aan meer dan 300 woningen en 150.000 m2 utiliteitsbouw.

Thermisch smart grid
Het netwerk werd doorontwikkeld tot een thermisch smart grid, waarbij gebieden (clusters) van gebouwen zijn aangesloten. De gebouwen kunnen (overtollige) warmte en koude uitwisselen via het energienet. Ze worden voorzien van aanvullende energiebuffers en van meerdere duurzame opwekkingsbronnen zoals zonnecollectoren, PV-cellen, biomassa, afvalwarmte, als ook restwarmte e.d. (Mijnwater 2.0). Daarmee is de CO2-footprint van de aangesloten gebouwen gereduceerd met 30 tot 60%.

Mijnwater 3.0
Volgende stappen zijn nu het verder uitbouwen van hoogwaardige energiebuffers op gebiedsniveau en het optimaliseren van energiestromen door geavanceerde sturingssoftware, zoals demand side management. Met financiering uit het het grootste EU onderzoek- en innovatieprogramma, Horizon2020, wordt intelligente, zelflerende en adaptieve software ontwikkeld. Mijnwater B.V. realiseert zo energieneutrale gebieden met lokale voorzieningen en een rendabele businesscase.

Zie ook RVO.nl


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties