Minister Kamp bereid salderen in 2016 te evalueren

liesbeth-van-tongerenMinister Kamp heeft naar aanleiding van een motie van Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aangegeven bereid te zijn om de salderingsregeling al in 2016 te evalueren en zo consumenten sneller duidelijkheid te verschaffen.

Kamp heeft eerder altijd aangegeven de salderingsregeling in 2017 te willen evalueren. In haar motie tijdens het VAO Energie heeft Van Tongeren de regering deze week gevraagd om de Kamer voor het zomerreces te informeren over voornemens wat betreft overgangs- of nieuwe regelingen voor het salderen van zonnestroom.

Naar aanleiding van de motie verklaarde minister Kamp het volgende: ‘Ik heb gezegd dat het er bij salderen voornamelijk om gaat dat het tot 2020 behouden blijft en dat het uiterlijk in 2017 geëvalueerd zal worden. Ik doe dat ook uiterlijk 2017. Ik ben al gestart met de eerste verkenning van de mogelijkheden voor na het jaar 2020. Ik ben ook bereid om niet tot 2017 te wachten, maar al in 2016 te komen met een evaluatie van de salderingsregeling en met een afweging wat betreft de toekomst van die regeling.’ Minister Kamp heeft wel aangegeven dat het onmogelijk is om al voor de zomer duidelijkheid te verschaffen zoals Van Tongeren in haar motie van 2 maart vraagt.

Mede gezien de initiatieven op het gebied van thuisaccu-producten en de belangstelling voor energieopslag onder particuliere energie-pioniers is het duidelijk dat zowel de markt als de consument behoefte hebben aan duidelijkheid.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties