Misverstanden rond gebouwschil wegnemen

Bouwen-aan-een-goede-schilTocht is eigenlijk net zoiets als ventilatie.. Bij balansventilatie is het verboden om de ramen open te zetten.. De luchtdichte laag kan net zo goed aan de koude kant van de gevel.. Een greep uit de misverstanden die leven onder bouwprofessionals als het gaat om een goede gebouwschil voor energiezuinige woningen.

Interessant voor aannemers en bouwbedrijven: in de Aannemer van oktober 2013 (doorbladeren naar pagina 14) wordt ingegaan op de Lente-akkoord brochure ‘Bouwen aan een goede schil’. De belangrijkste misverstanden rond de gebouwschil worden in dit artikel kort aangestipt.

De gratis downloadbare Lente-akkoord brochure is geschreven voor ontwerpers, bouwbedrijven, ontwikkelaars en opdrachtgevers. De adviezen zijn samengesteld op basis van een onderzoeksrapport van Nieman Raadgevende Ingenieurs, een serie werkbezoeken bij woningbouwprojecten in aanbouw en bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de sector.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties