Monitoren van technische systemen bespaart energie

Villa ForeDe gebouwde omgeving neemt ongeveer 30% van het Nederlandse energiegebruik voor haar rekening. Kantoor Villa Flora laat zien dat je door monitoring van technische systemen veel energie kunt besparen.

Villa Flora was in 2012 de Nederlandse inzending van Smart Spaces. Dit Europese project wilde slimme services ontwikkelen die zorgen voor energiezuiniger gebouwen die comfortabel zijn om in te verblijven en daarnaast enthousiaste gebruikers opleveren. Adviesbureau Volantis nam de rol van energiemanager op zich. Bart Brankaert, technisch adviseur en ingenieur: “In het project konden we de systemen doelgericht en systematisch monitoren en bijsturen als we verspillingen signaleerden. En we richtten ons op interactie met de gebouwgebruiker.”

Optimaal binnenklimaat
Het project toonde aan dat de gebruikte services leiden tot positieve gedragsveranderingen onder de gebouwgebruikers. Brankaert: “Medewerkers van Villa Flora krijgen via een speciaal energiedashboard op hun computer inzicht in hun energiegebruik. We laten ze zien hoe hun gebruik zich verhoudt tot hun gedrag. Daarnaast vragen we ze om de building coach in te schakelen wanneer ze verspillingen signaleren of het binnenklimaat niet prettig vinden.”

Energiereductie
De energiereductie bij Villa Flora bleek na Smart Spaces enorm te zijn. Het gebouw bespaarde 28,8% op elektriciteit, 57,8% op gas/verwarming en 6,4% door gedragsverandering bij personeel en bezoekers. Daarmee is het een van de hoogst scorende deelnemers in het Europese project. Brankaert: “Villa Flora is energiezuinig gebouwd. Toch gaat duurzaamheid verder dan dat. Met monitoren kun je onjuistheden in de regeling opsporen, waardoor systemen kunnen presteren. Met een hogere efficiëntie realiseer je energiebesparingen en bij juist gebruik, minder kosten voor onderhoud en vervanging”

Lees ook het volledige artikel over monitoring in Villa Flora (TVVL Magazine, februari 2016).


Gerelateerde berichten

Tags:

Kantoren

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties