Monitoring, wat en hoe?

monitoringEr is in de bouwwereld steeds meer behoefte aan inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit. Kernvraag is: presteert de nieuwe- of gerenoveerde woning naar verwachting?

Monitoring is het volgen en in kaart brengen van beleving, energiegebruik en condities van een woning gedurende een bepaalde periode in de gebruiksfase. Monitoring krijgt waarde en betekenis bij een gedegen analyse en duiding van de gegevens. Monitoring kan groots, breed en diepgaand worden aangepakt (alle aspecten, in detail, langjarig) maar ook compact: gericht en korter lopend. De keuze is afhankelijk van doelen, middelen en capaciteit. Uitgebreid en diepgaand is niet per se beter dan compact en gericht.

Er zijn verschillende redenen om te monitoren:

  • het leren van projecten zodat verbetering wordt bereikt in vervolgprojecten;
  • tussentijds bijsturen in het bestaande project;
  • achteraf prestaties verantwoorden aan de bewoners, en
  • feedback krijgen over het functioneren van de installatie(s) en het hele energiesysteem in de gebruiksfase.

RVO heeft een tijdje terug, in maart 2013 een uitstekend Infoblad over Monitoring gepubliceerd, dat nog steeds relevant is.

Download ‘Monitoring van beleving, energiegebruik en condities van woningen in de gebruiksfase’


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties