MOOI: subsidiekans voor innovatieve energieoplossingen

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. Deze nieuwe regeling biedt subsidiekansen voor partijen die meerjarig willen werken aan integrale en innovatieve energie-oplossingen.

De regeling richt zich op de energiethema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, ‘Industrie’ en ‘Gebouwde omgeving’. Vier van de dertien Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s), te weten MMIP 2, 3, 4 en 5, zijn voor de innovatieopgaven in de gebouwde omgeving relevant (lees meer over deze MMIP’s op de website van Topsector Energie TKI Urban Energy).

Binnenkort wordt de MOOI-regeling weer geopend voor de MMIP’s voor de Gebouwde omgeving, alsook voor MMIP 2: ‘Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving’. Binnen dit thema wordt gezocht naar nieuw te ontwikkelen innovaties voor integrale zonnestroomsystemen en windparken. De innovatie moet in 2025 in Nederland kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij wegen, landbouwgronden, dijken, wallen, vuilstortplaatsen of op daken/gevels van grote gebouwen. Vanuit deze MMIP loopt momenteel een uitvraag voor innovatievoorstellen vanuit het veld onder leiding van TNO.

Esthetische en functionele integratie van PV
Een voorstel in ontwikkeling heeft bijvoorbeeld betrekking op esthetische en functionele integratie van PV (zonnestroom) in bouwdelen en bouwsystemen. Innovaties kunnen gericht zijn op het ontwikkelen van geïntegreerde bouwelementen met zeer hoge zonne-energie opbrengst en goede esthetiek, zodat energieprestatienormen behaald kunnen worden met inzet van beperkt oppervlak.

Bedrijven en andere organisaties die zijn geïnteresseerd in deelname aan dit innovatieprogramma, worden van harte uitgenodigd om vóór 15 maart 2020 hun interesse kenbaar te maken. Dat kan voor MMIP 2 direct bij de contactpersonen binnen TNO (peter.blokker@tno.nl en wiep.folkerts@tno.nl).

Subsidie aanvragen?
Om een subsidieaanvraag in te dienen, kunnen partijen vanaf 1 april tot 20 april 2020 een vooraanmelding doen. Deze voorronde is verplicht, waarna de Adviescommissie MOOI een advies geeft over het plan, samenwerking en de aansluiting op de regeling. Daarop volgt de officiële aanvraagronde die loopt tot september 2020. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.


Gerelateerde berichten

Tags:

Subsidie

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties