Na 1 januari 2021 opleveren? Dan ook extra informatie aanleveren!

Deze informatie is afkomstig van RVO

Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari 2021 verandert bij alle gebouwen de bepaling van de energieprestatie. Wordt jouw bouwproject opgeleverd na 1 januari 2021? Dan moet je, om een energielabel aan te kunnen vragen, aanvullende informatie aanleveren.

Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend volgens de huidige energieprestatie NEN7120-methode (EPC)? En staat de oplevering gepland ná 1 januari 2021? Dan moet een energielabel worden bepaald volgens de NTA 8800.

Veel informatie uit de NEN 7120-methode kan rechtstreeks worden overgenomen voor de NTA 8800-methode. De aanvullende informatie kan verzameld worden tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben. Gaat het om een bouwproject waarin meerdere gebruiksfuncties en energieprestatieplichtige gebouwen worden gerealiseerd? Dan moet volgens de NTA 8800 per rekenzone en/of gebouwdeel het bewijsmateriaal worden verzameld.

Het onderstaande onderzoek (en bijbehorende opnameformulier) is leidend bij het geven van inzicht in de verschillen tussen de methodes NEN 7120 en NTA 8800. De opnamechecklist kan tijdens de bouw worden gebruikt voor het opstellen van de benodigde bewijslast. Zo wordt bewijslast beter geregistreerd. De checklist geeft de bewijslast per rekenzone aan.

Energielabels op basis van NTA 8800 bij bouwaanvraag EPC
Opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NTA 8800
Checklist bewijslast overgang NEN 7120 naar NTA 8800

Deze informatie is afkomstig van RVO


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties