Nationaal Energielabel congres

AVIER PLUS HOMEPAGERondom het Energielabel gaat veel veranderen. Tijdens het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op de vakbeurs Energie 2014, worden alle veranderingen in kaart gebracht.

Het vernieuwd energielabel voor woningen is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie in Brussel.  Particuliere eigenaren van een woning kunnen dan zelf een energielabel opstellen via internet. Een onafhankelijke deskundige kan op afstand meekijken en eventueel overleggen met de eigenaar. Na goedkeuring wordt het energielabel geregistreerd in de landelijke database.

In het Energieakkoord voor duurzame groei is met alle betrokken partijen afgesproken dat een eenvoudig en betaalbaar energielabel een belangrijke rol speelt bij het behalen van de energiebesparings-doelstellingen in de gebouwde omgeving. Daarom is de afspraak gemaakt dat het vernieuwde energielabel voor woningen vanaf 2015 beschikbaar zal zijn.

Aanvullend wordt voor de huursector per 1 januari 2015 de Energie-index berekend met het zogenaamde Nader Voorschrift (NEN 7120). Om de benodigde gegevens van de woning op te nemen is het opnameprotocol voor bestaande woningen (ISSO 82.1) afgestemd op het Nader Voorschrift.

Nieuwbouwwoningen krijgen volgens de nieuwe systematiek een A-label. Met hulp van het opnameprotocol voor bestaande woningen kan daarnaast nog duidelijk worden gemaakt hoeveel plusjes hierbij komen.

Utiliteitsgebouwen
Per 1 juli 2014 zijn er veranderingen met betrekking tot het energielabel voor bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen. Het Energielabel voor bestaande (minder energiezuinige) utiliteitsgebouwen is aangepast aan de EPBD-recast. Voor  nieuwbouw utiliteitsgebouwen en zeer energiezuinige utiliteitsgebouwen kan voor het opstellen van het energielabel gebruikt worden gemaakt van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Er dient dan te worden nagegaan of alle energiebesparende maatregelen die zijn aangenomen in de EPC-berekening ook daadwerkelijk zijn aangebracht in het gebouw.

Er zijn ontwikkelingen in kwaliteitsborging van deskundigen en er komt een boete, voor het geval dat het Energielabel ontbreekt. Hiervoor wordt een boetesystematiek ontwikkeld.

Wilt u weten wat deze veranderingen voor u betekenen? Heeft u behoefte aan inzicht en overzicht? Wilt u nu wel eens precies weten hoe het zit? Bent u op zoek naar uw marktkansen? U bent van harte uitgenodigd om het Nationaal Energielabel Congres te bezoeken.

Datum, plaats, kosten
Het Nationaal Energielabel Congres vindt plaats gedurende de Vakbeurs Energie 2014 in de Brabanthallen in Den Bosch, op woensdag 8 oktober van 9.30-13.00 uur. De kosten voor dit congres bedragen EUR 50,- excl BTW.

Organisatoren zijn Lente-akkoord, ISSO en FEDEC. U kunt hier meer lezen over het programma en de diverse workshops.

Meld u hier aan

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties