Natuurinclusief-special van Biind over KAN-programma

“Wij willen klimaatadaptatie en natuur zodanig combineren dat dit voor de bewoners aantrekkelijke groene woonmilieus oplevert”

Sinds de maatregelen door de coronapandemie zijn ingetreden, is het duidelijker dan ooit dat we groen op loopafstand van de woning moeten hebben. Dat doel streeft het actieprogramma ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN) na, een initiatief van de brancheorganisaties NEPROM, Bouwend Nederland en NVB-Bouw.

Het KAN-programma is per 1 januari 2020 gestart, in samenwerking met het Ministerie van BZK, het programma DuurzaamDoor en de Participatietafel Biodiversiteit van RVO. Ook partijen als NL Greenlabel, IVN Natuureducatie, de WUR en Staatsbosbeheer zijn aangesloten. Het doel van het programma: natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen op gebouw-, wijk- én gebiedsniveau integreren in de werkwijze van bouwers en ontwikkelaars.

Een kick-off van het KAN-programma werd door de coronamaatregelen afgelast, maar wel werd een eerste stap gezet met een rondetafelgesprek begin maart. Lees hier het verslag.

Bewoners voorop
Claudia Bouwens (foto), namens de drie brancheorganisaties werkzaam als programmaleider KAN: “De opgave is: mee veranderen met de klimaatveranderingen, zodat gezondheidsaantasting en schade wordt voorkomen. We focussen met dit programma op nieuwbouwwoningen, maar kijken daarbij naar het totaalplaatje: van woning tot gebiedsontwikkeling.”

“Als je klimaatadaptatie met natuur oppakt, levert dit extra oplossingen én extra waarde. Denk aan groene infra, meer groen en biodiversiteit in steden door groene lopers door de stad, maar ook woningen bouwen in het weiland en dit combineren met waardevolle nieuwe natuur. Wij willen klimaatadaptatie en natuur zodanig combineren dat dit voor de bewoners aantrekkelijke groene woonmilieus oplevert, want uiteindelijk draaien zij voor de kosten op, dus zij moeten de waarde zien.”

Natuurinclusief-special van online magazine Biind
Online magazine Biind heeft ter gelegenheid van de lancering van het KAN-programma een heel fraaie special rond het thema ‘natuurinclusief’ geproduceerd, vol scherpe interviews en inspirerende voorbeeldprojecten. Een absolute aanrader!


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties