NEN congres – Energieprestatie 2.0

Dit congres is inmiddels uitverkocht.

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

In opdracht van het ministerie van BZK werkt NEN momenteel aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode, NTA 8800. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. Op 20 november bent u de eerste die alle ins-en-outs te horen krijgt. De bepalingsmethode is dan gepubliceerd.

De nieuwe bepalingsmethode is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en op zowel woningen als utiliteit. Een wijziging ten opzichte van de huidige methoden is de overstap naar een zuiver fysische indicator, namelijk kWh per m2 per jaar. Dat houdt in dat er op een nieuwe manier gerekend gaat worden. De eisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen worden rechtstreeks opgenomen in de wet- en regelgeving. Met behulp van NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de eisen wordt voldaan.

Kortom er gaat veel veranderen! Op 20 november willen we u graag alles vertellen over deze wijzigingen. In de ochtend krijgt u een algemene introductie over de veranderende wetgeving en de nieuwe bepalingsmethode en ’s middags wordt er specifiek ingegaan op verschillende deelonderwerpen verwant aan de bepalingsmethode.

Congres 20 november
De Programmaraad organiseert op 20 november 2018 een congres. Tijdens dit congres wordt de inhoud van de NTA en het implementatietraject besproken. Het programma bekijken en aanmelden kan via NEN Evenementen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties