NEPROM: pas regeling aansluitplicht warmtenetten aan

In een brief aan Minister Spies reageert NEPROM, partner in het Lente-akkoord, op het Veeg- c.q. Bouwbesluitdat in december 2011 werd gepubliceerd en dat op 18 januari 2012 in de Tweede Kamer werd besproken.

Volgens de NEPROM kleven er nadelen aan de in het Veegbesluit opgenomen overgangsregeling. Die regeling voorziet in een voortdurende verplichting tot aansluiting op een collectief warmtenet in een gebied. De NEPROM stelt dat verplichte aansluiting op het warmtenet tot onnodig hogere kosten voor opdrachtgevers en gebruikers leidt. Bij de huidige stand van de techniek kunnen opdrachtgevers bij woningbouw namelijk zonder aansluiting op het warmtenet tegen lagere kosten een betere energieprestatie realiseren. NEPROM verzoekt de minister de overgangsregeling te heroverwegen.

Download de brief aan minister Spies.

In september 2011 stelden de gezamenlijke consumenten- en producentenorganisaties bestaande uit Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, Vereniging Eigen Huis en Nederlandse Woonbond stellen dat zij niet principieel tegen een aansluitplicht zijn, onder de voorwaarde dat het gelijkwaardigheids-beginsel gehandhaafd blijft en snel verder wordt uitgewerkt. Lees het bericht.

(foto www.hvcenergie.nl)


Gerelateerde berichten

Tags:

NEPROM

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties