Netwerkconferentie Van Warschau tot meterkast

cursus_telraamKent u het fenomeen? Op papier is alles geregeld. De duurzame aanpak ligt vast in beleidsnotities en regelgeving. Maar tijdens de uitvoering verschijnen de beren op de weg. Hoe gaan we de duurzame criteria toepassen? Kan het eigenlijk wel zoals het op papier staat? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering? Adviseurs spreken elkaar tegen. Opdrachtnemers raken in verwarring. Toch maar weer voor de oude weg kiezen?

Op de netwerkconferentie ‘Van Warschau tot Meterkast’ gaan we met opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers uit de bouwketen op zoek naar betere duurzame besluiten. Wij bieden een afwisselend programma met prikkelende bijdragen uit de praktijk. Tijdens het onderdeel speeddating gaat u met collega’s en nieuwe partners, vanuit de inzichten uit de inleidingen, kijken naar uw werkpraktijk. Hoe verbetert persoonlijk contact de samenwerking? Hoe kan sociale innovatie met kernbegrippen als flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer (samen)werken hieraan bijdragen? Welke sociale innovaties kunnen ondersteuning bieden? Hoe passen sociale media, BIM, EMVI en projectmanagement 3.0 binnen deze nieuwe manier van werken?

Wilt u erbij zijn? Noteert u dan alvast in uw agenda;

Netwerkconferentie Van Warschau tot Meterkast
Thema Duurzame samenwerking via sociale innovatie. Over optimaal adviseren in de bouwketen
Datum Donderdag 26 september 2013, 13.00 uur
Plaats Oude Kerk in Delft

Voor meer informatie over het programma kunt u alvast een kijkje nemen op www.vanwarschautotmeterkast.nl. In augustus kunt u zich via deze site registreren.

Wij hopen u te mogen begroeten op 26 september!

De initiatiefnemers
Gemeente Den Haag
Dunea
UNETO-VNI
Stadsgewest Haaglanden
Stadsregio Rotterdam
Gemeente Delft
Hogeschool Rotterdam
Inkoop innovatie urgent, programma van het ministerie van Economische Zaken

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties