Niet duurzaam bouwen maar duurzaam ontwerpen

Robert-Koolen“Hier heb je een woningontwerp, kun je ervoor zorgen dat dit voldoet aan de huidige energie-eisen?” Zo wordt er tot nu toe in de bouw nog veel gewerkt. Maar de enige manier om in de nabije toekomst op een kostenefficiënte energieneutraal te bouwen is om ook als zodanig te ontwerpen. Energieneutraal maken is achteraf wel mogelijk, maar wordt gewoon te duur. De oplossing moet worden gezocht in het duurzaam en integraal ontwerpen. Dat lijkt een open deur, maar in de huidige praktijk is deze werkwijze meer uitzondering dan regel.

Deze column van Robert Koolen (Directeur strategie & beleid, Heijmans Vastgoed BV) verscheen op Toolkit op 14 januari

Mede doordat de eisen voor energie-efficiency steeds strenger worden, is de duurzaamheid van woningen de afgelopen jaren verbeterd – tenminste, op het vlak van energie. De industrie heeft daarbij de eisen van de woningbouw kunnen volgen door met duurzamere apparatuur voor energieopwekking te komen en met materialen die de isolatie van de woningen verbeterden. Maar deze werkwijze is eindig.

In 2020 moet nieuwbouw energieneutraal zijn en het is mijn inschatting dat de innovaties in de industrie deze zeer snelle verscherping van eisen niet meer bijhouden. Dat betekent voor veel ontwikkelaars en bouwers dat de bestaande werkwijze, die gebaseerd is op het “gewoon” ontwerpen van een woning en daarna maar kijken of we maatregelen kunnen toepassen, echt voorbij is.

Ter illustratie noem ik enkele voorbeelden van duurzaam ontwerpen. Energieneutrale woningen hebben behoefte aan een groot dak om daarop energieopwekking met zonnepanelen te kunnen laten plaatsvinden. Dit relatief grote dak zal meteen in het ontwerp moeten worden meegenomen. Mocht het zo zijn dat een dakkapel wenselijk is, maak dat dan ook onderdeel van het ontwerp, want achteraf inbouwen wordt steeds moeilijker. Maak een ontwerp met daarin geïntegreerde zonnepanelen. Het is veel mooier en je bespaart dakbekleding doordat je de panelen niet als additioneel ziet.

Lees verder op Toolkit


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties