Nieuw: de EnergiePrestatieGarantie

ZEN festival; alles over energiezuinige nieuwbouwVerslag van de ZEN-festival sessie “De EnergiePrestatieGarantie” door Hans Kroon (Hoofd Technische afdeling SWK) en Natalie Versnel (Coördinator Bouwkwaliteit SWK) o.l.v. Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord). Verslag door René Didde.

Deze workshop zit bovenop het nieuws. Want op 20 oktober werd een nieuw product geïntroduceerd door waarborgfonds SWK, bekend van de garantie voor nieuwbouw in geval van bouwkundige gebreken, of afbouw in geval van een faillissement van de aannemer. Met de Energieprestatiegarantie heeft de koper de zekerheid dat de woning ook ‘doet’ wat vooraf is beloofd op energiegebied. De EPG is ontwikkeld samen met verzekeraar HDI Global en SamenGroen.

De garantieperiode bedraagt tien jaar voor de gebouwgebonden energieprestatie en de functionaliteit van isolatie en beglazing. De installaties voor gebruik en opwekking hebben een garantieperiode van 3 jaar. De gebruiksgebonden energie valt niet onder de EPG. Dat betekent dat bij normaal gedrag de energienota te voorspellen is. Wie energieslurpers als een tropisch aquarium en een waterbed in een NOM-woning installeert, betaalt daarvoor.

Er zit bovendien een eigen risico van 10% op het gebouwgebonden energieverbruik en 15% op energieopwekkende installaties zoals de zonnepanelen. Elke claim wordt onderzocht. De waarborg bedraagt 5 tot 20% van de aanneemsom in de nieuwbouw en 10- 100% in geval van renovatie. SWK gaat uit van een standaardjaar zonneschijn op basis van een gemiddeld klimaat. Als na meerdere stookseizoenen bijvoorbeeld zonnepanelen niet goed werken, volgt herstel of een uitkering van de EPG door de ondernemer. Komt deze de garantieafspraken niet na , dan krijgt de bewoner de uitkering via verzekeraar HDI. ‘Wij proberen als SWK dat geld dan te verhalen op de aannemer’, zegt Hans Kroon.

Via een portal kan men kiezen voor een van de zes bewonersprofielen (gezinssamenstelling, leeftijd) en kan de bewoner zijn eigen energiegebruik monitoren, wat kan aanzetten tot besparen. Een kliksysteem waarschuwt in geval van overschrijding van je ‘bundel’. Voor besparingstips is een energiecoach beschikbaar. De EPG kost € 400 – 450. Bouwgarant werkt met een soortgelijke Energieprestatiegarantie. Wat ‘concurrent’ Woningborg op dit moment op dit gebied doet, is bij de sprekers niet bekend.

Zie ook: SWK en Bouwgarant bieden garantie op energieprestatie woning (20-10-2016)

pdf-logoPresentatie SWK


Gerelateerde berichten

Tags:

EPG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties