Nieuw protocol voor toets bij oplevering

Om zeker te zijn dat een ZEN-woning inderdaad zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal of energieleverend is, en tevens goed geventileerd, is het toetsen bij oplevering een belangrijke voorwaarde.

Waar moet je precies op toetsen? Kees Arkesteijn van ISSO weet hier alles van. Hij heeft in 2013 op verzoek van het Lente-akkoord het opnameprotocol voor nieuwbouw opgesteld. En op verzoek van het ministerie heeft hij dit vorig jaar geactualiseerd voor de EPV-wetgeving. De ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan voor het energielabel utiliteitsbouw, heeft hij erin verwerkt. Kees Arkesteijn licht op de ZEN platformbijeenkomst op dinsdagmiddag 7 maart de recente ontwikkelingen en ervaringen toe.

Het ISSO-opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen ISSO publicatie 82.5 Energieprestatie woningen – Opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen en Bijlage 4: Informele bijlage behorend bij ISSO 82.5 – Opnameprotocol installaties Energiezuinige woningen (zie ook de ISSO-website) is momenteel de meest recente en beste beschrijving voor het toetsen van een ZEN-woning. Het toetst feitelijk BENG 1: de bouwkundige en bouwfysische staat van je gebouwschil. Het installatietechnische deel, inclusief koeling en ventilatie, valt buiten de wettelijke EPV toets. Om tegemoet te komen aan de vraag van bijvoorbeeld ZEN-woningen is de toets van installaties en ventilatie opgenomen in bijlage 4 van het protocol.

Wet kwaliteitsborging
Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging. Deze zal naar verwachting, als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, per 1 januari 2018 in werking treden. Kees Arkesteijn licht op 7 maart ook toe hoe het toetsen van de energieprestatie en ventilatie past binnen de Wet kwaliteitsborging voor de bouw.

Meer weten? Bezoek op 7 maart a.s. de ZEN-platformbijeenkomst in Driebergen.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties