Nieuwbouwcijfers 2020

In 2020 werden ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 3 procent minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010–2018. Daarmee groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent tot bijna 8 miljoen woningen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Aardgasvrij
In 2020 werd 87%  van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder een aardgasaansluiting. In het laatste kwartaal van 2020 liep het aandeel zelfs op tot boven de 90%. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2019. Toen schommelde het percentage aardgasvrije nieuwbouwwoningen in de verzorgingsgebieden van netbeheerders Stedin, Liander en Enexis Netbeheer nog tussen de 70 en 80 procent. De drie netbeheerders melden op hun websites dat in 2020 in totaal 80.273 nieuwbouwwoningen aardgasvrij werden opgeleverd, en 12.461 woningen mét aardgas.

Relatief veel nieuwbouw in Flevoland, weinig in Limburg
Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76 duizend woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45 duizend nieuwbouwwoningen). In de vijf jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2020 werd er iets minder gebouwd dan in 2019.

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 15 duizend. Noord-Holland en Noord-Brabant volgden elk met ruim 10 duizend woningen. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5 procent. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Zie het persbericht van het CBS voor meer informatie.


Gerelateerde berichten

Tags:

Nieuwbouw

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties