Blog: Nieuwbouwwoningen beter naar nul-op-de-meter

thunnissenHet afgelopen jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan met het realiseren van nul-op-de-meter (NOM)-renovaties van enkele bestaande woningen. Daaruit komt naar voren dat het technisch goed mogelijk is om deze woningen naar dit gevraagde niveau te tillen.

Deze column van Jeroen Harbers (Senior consultant WonenBreburg) verscheen op Toolkit op 8 oktober

In de praktijk moet natuurlijk nog wel blijken of de gemiddelde huishoudens rond kunnen komen met de opgewekte energie, maar alle partijen gaan daar wel van uit (en zijn bereid hiervoor garanties te leveren). Iets anders is het financiële plaatje waarmee dit rond gerekend moet gaan worden. Daarin ligt de uitdaging de kosten echt terug te brengen tot een maximum van ongeveer € 50.000,- wil het mogelijk worden ook uit de kosten te kunnen komen. Extra omzetvolume en industrialisatie zijn daar wellicht voor nodig.

Bij nieuwbouw is de situatie heel anders. Hier liggen de kansen om NOM-woningen te realiseren tegen aanvaardbare meerkosten. Voor gezinswoningen blijken de meerkosten uit te kunnen komen op € 30.000,- ten opzichte van de huidige normering. Daarmee kan worden gesteld dat deze woning met de huidige lage rente bij aanvang een woonlast kent die minimaal gelijk is aan de volgens bouwbesluit gebouwde woning.

Lees verder op de Toolkit-website


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties