Nieuwe data ZEN themabijeenkomsten

themagroepTerwijl de voorbereidingen voor het ZEN-festival in volle gang zijn, wordt achter de schermen door de ZEN-themagroepen stevig doorgewerkt aan diverse nieuwe kennisproducten ten behoeve van zeer energiezuinige nieuwbouw.

Eén van de spelregels van het ZEN-platform is dat de bewonerstevredenheid wordt gemonitord. Het Lente-akkoord heeft bureau DWA gevraagd om een bewonersenquête op te stellen die een jaar na oplevering afgenomen kan worden. Aan de hand van deze enquête willen we een tevredenheidscore kunnen bepalen. De enquête heeft als doel om het product Zeer Energiezuinige Woningen én de bewonerscommunicatie verder te verbeteren door te vragen naar de verwachtingen, de ervaringen en de informatievoorziening. Het uiteindelijke doel is om ZEN-woningen te realiseren die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Door gebruik te maken van een uniforme vragenlijst worden trends sneller zichtbaar en kunnen bedrijven effectiever inspelen op actuele wensen.

Bijeenkomsten ZEN-themagroepen
Themagroep Tevredenheidsenquête: volgende bijeenkomst is gepland in januari 2017. Onderwerp: na een controleslag door een professioneel enquêtebureau is er een objectieve en doelgroepgerichte vraagstelling, en wordt de enquête getest door VACpunt Wonen, Bewust Nieuwbouw en andere kanalen.

Themagroep BENG do’s en don’ts:
 volgende bijeenkomst is gepland op maandag 28 november om half 2. Locatie Bureau Nieman RI in Utrecht. Onderwerp: bespreking eerste concept vormgegeven brochure ‘Woningbouw volgens BENG’.

Themagroep Energie op gebiedsniveau: volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 15 november om half 2. Locatie Huize Middenburg, Voorburg. Dan vindt een presentatie plaats van Stan Verheijen (Solar Greenpoint, facilitator van vooral zonneweiden) over businessmodellen in en buiten de postcoderoos met Walter Jansen van woningcorporatie Vidomes als ‘co-referent’. Ook bespreken we een conceptnotitie met verschillende varianten over hoe om te gaan met het toerekenen van gebiedsmaatregelen van BENG. Pieter Nuiten (WE Adviseurs) is gevraagd om deze notitie te schrijven, met Leo Brouwers (RVO/BZK) en Jos de Vries (BPD) als meelezers.


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties