Nieuwe editie ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’

In maart 2019 bracht het Lente-akkoord een eerste factsheet uit over circulaire woningbouw. De nieuwe brochure ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’ is geheel herzien, aangevuld en rijk geïllustreerd. Deze uitgave vervangt de oude factsheet.   

Circulair bouwen wordt de norm. Overheden en bouwpartijen hebben daarover bindende afspraken gemaakt. Alle partijen in de bouwkolom krijgen te maken met een omslag in denken en doen. Al in de initiatieffase van een bouwproject gaan andere overwegingen meetellen. Maar ook de uitvraag, het ontwerp van een woning en de realisatie moeten op een nieuwe manier worden bekeken.

Waar moet je als opdrachtgever of opdrachtnemer in de woningbouw aan denken? Wat wordt er anders, welke kansen zijn er en welke instrumenten staan bouwbedrijven ter beschikking? De Lente-akkoord publicatie ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’ biedt inzicht in een nieuwe manier van denken, geeft praktische vuistregels voor de verschillende fasen in het bouwproces en laat inspirerende voorbeelden zien.

Gebaseerd op praktijkervaringen van ZEN-deelnemers
De brochure is gemaakt in samenwerking met de Themagroep Circulair Bouwen, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Aan de themagroep is deelgenomen door Hannah Bakker (Heijmans), Menno Brouwer (RVO), Paul van Doorn (GiesbersWijchen), Kees Faes (SGS Search), Irmine van der Geest (Synthrus Achmea), Dick van Ginkel (Van Wijnen), Sander Holm (BAM Wonen), Steven Hupkens (AM), Jurgen Klaassen (De Alliantie), Jeannette Levels (LBP|SIGHT), Teun Loeffen (De Alliantie), John Mak (W/E adviseurs), Paul van Moorsel (Ymere), Alexander Pastoors (BNA), Ingrid Pierik (Wonion), Leen Stapper (Ymere), Henk van Veldhuisen (Woongoed Zeist) en Marco Wubben (Jansen de Jong). Ook dank aan Nico Blaauw (Trebbe) voor zijn opmerkingen en aanvullingen.

Samenstelling & redactie: Helen Visser (Bouwend Nederland), David Anink (W/E adviseurs), Claudia Bouwens (Lente-akkoord Zeer
Energiezuinige Nieuwbouw). Tekst: Henk Bouwmeester.

Download
Download de Lente-akkoord brochure ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’

Op dinsdag 17 september organiseert het Lente-akkoord een bijeenkomst die geheel in het teken staat van circulaire woningbouw, speciaal voor de bedrijven binnen het ZEN-platform. Deelname is kosteloos. Meer informatie en aanmelden.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties