Nieuwe EnerGO CCO regeling gepubliceerd

tki-energoDe nieuwe SEI regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin is ook de EnerGO CCO regeling opgenomen. Aanvragen moeten voor 9 september 2014 worden ingediend.

De EnerGO CCO tender (tweede tranche 2014) richt zich uitsluitend op Compact Thermische Conversie en Opslag. Vergelijkbaar met voorgaande EnerGO tenders is er ruimte voor projecten van consortia die bestaan uit ten minste 1 bedrijf en 1 kennisinstelling. Daarnaast wordt in de regeling gesproken over de ‘programmatische aanpak’. Deze aanpak stuurt aan op brede consortia waarin partijen voor langere tijd samenwerken om vanuit een gedeelde visie een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten. De Staatscourant publicatie over de regeling vindt u hier. Tip: zoek op „EnerGO” om snel de relevante paragrafen te vinden.

Pre-advies via een projectidee-formulier
Heeft u een goed projectidee en wilt u vooraf advies om na te gaan of het idee kans maakt en om tips te krijgen die het voorstel sterker maken? Dan kunt u een projectidee indienen. Kijk hiervoor op de website. Uw idee indienen voor vrijblijvend advies kan tot 21 juli.

Bijeenkomst
Op 15 juli om 9:00 uur organiseren RVO en TKI EnerGO een informatiebijeenkomst voor de EnerGO CCO regeling. Tijdens de bijeenkomst wordt de regeling toegelicht en krijgt u tips over het indienen van voorstellen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en om mensen van RVO en TKI EnerGO te spreken over uw projectidee. De bijeenkomst vindt plaats bij TKI-EnerGO in Amersfoort, Groen van Prinstererlaan 37. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan info@tki-energo.nl.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties