Nieuwe publicatie: Praktijkboek Passiefhuis

passiefhuisDe Stichting PassiefBouwen.nl en kennisnetwerk SBRCURnet hebben gezamenlijk het ‘Praktijkboek Passiefhuis’ ontwikkeld. Deze publicatie biedt inzicht in de achtergronden van het passiefhuisconcept en behandelt de mogelijkheden om de gestelde energiedoelstellingen met behoud van comfort en gezondheid te realiseren.  

Ook in de Nederlandse bouwsector is ‘passiefhuis’ een begrip geworden; synoniem met energiezuinige bouw. Het ontbreken van een praktisch Nederlandstalig handboek en de enorme ontwikkeling die passiefhuis de laatste jaren heeft doorgemaakt zijn aanleiding geweest om dit vernieuwde boekwerk uit te geven.

In dit boek ligt de nadruk op het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp. Alhoewel los van elkaar behandeld, is een integratie tussen het stedenbouwkundig, bouwkundig en installatietechnisch ontwerp essentieel voor het welslagen van het passiefhuisconcept. Het passiefhuisconcept kan toegepast worden voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Ga voor een inkijkexemplaar of bestellen naar de SBRCURnet website.

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties