Nieuwe ronde RVO kennisvouchers vanaf 19 mei

Plant growing from folded euro billEen MIT-kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Een  vraag rond de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten wordt neergelegd bij een kennisinstelling die het antwoord op deze vraag kan verzorgen.

Met de MIT-kennisvoucher kan de ondernemer 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen, hij moet daarvoor wel binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling overleggen. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Een nieuwe ronde kennisvouchers van RVO wordt op 19 mei opengesteld. De kans op een gehonoreerde voucher is het grootst wanneer u de vraag voorbereidt en op deze datum direct actie onderneemt, de aanvragen worden namelijk door RVO gehonoreerd op volgorde van binnenkomst en zolang de voorraad strekt. Er is slechts een beperkt aantal vouchers beschikbaar.

Voorbeelden van collectieve kennisvragen
De kennisvraag kan het best zo kort en breed mogelijk beschreven worden, zodat u voldoende vrijheid heeft bij het vaststellen van het uit te voeren onderzoek. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met TNO voor het formuleren van de kennisvraag om aan te sluiten bij de Topsectoren of voor het invullen van de formulieren.

Productinnovatie
Hoe kan ik concrete stappen zetten met mijn productinnovatie om de kans van slagen te vergroten?

Energieprestatie
Hoe kan ik mijn product gewaardeerd krijgen in de energie prestatie normering (EPC)?

Luchtkwaliteit
Hoe kan ik aantonen dat de luchtkwaliteit verbetert door toepassing van mijn product?

Comfort
Hoe kan ik aantonen dat mijn product het comfort van gebruikers verbetert?

Energiebesparing
Hoe kan ik bepalen hoeveel energiebesparing gerealiseerd kan worden met mijn product?

Garantiestelling
Hoe kan ik stappen zetten om de energetische kwaliteit van gebouwen garanderen?

Regelgeving
Welke regelgeving ten aanzien van energie en comfort is relevant voor mijn product?


Gerelateerde berichten

Tags:

RVO

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties