Nieuwe themagroep: slimme oplossingen voor betere kookafzuiging

Vrijdagmiddag 6 maart 2020, 12.30 uur – 15.00 uur

Het onlangs op de Lente-akkoord website gepubliceerde artikel over de afzuigkap met directe afvoer naar buiten vraagt om een vervolgstap. Voor de luchtdichte nieuwbouwwoning is betere kookafzuiging nodig.

Eén oplossing is uitgedacht en uitgevoerd in de nerozero-woning, waarbij een motorloze afzuigkap (>300 m3/h) wordt aangesloten op het balansventilatiesysteem. Is er ook een slimme oplossing mogelijk met een aan- en afvoer direct naar buiten? We zijn op zoek naar ten minste twee innovaties bij de kookafzuiging met directe afvoer:

• een specifieke toevoeropening met een echt goed geïsoleerde (terugslag)klep, die in gesloten stand goed dicht is en schakelt met de afzuigkap;
• een afvoer én toevoerkanaal (buis in buis?) met alle toebehoren, waarmee de afzuigkap zichzelf in balans kan houden; buitenlucht warmt vast iets op (een vorm van wtw).

Doel van de themagroep: het beschrijven en ontwikkelen van zeer goede kookafzuiging in een luchtdichte energieneutrale gezonde nieuwbouwwoning.
Methode: geïnteresseerde experts komen 2-3 keer bij elkaar en bedenken/ontwikkelen een werkbare oplossing.
Voor wie: geïnteresseerde fabrikanten, ontwikkelaars, bouwers. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar cb@lenteakkoord.nl onder vermelding van Kookafzuiging.

Deelname is al toegezegd door Harm Valk (Nieman RI), Piet Jacobs (TNO), Dick van Ginkel, (Van Wijnen), Nico Blaauw (Trebbe), Marco Hofman (ISSO), Sander van ‘t Hoen (Novy). Verslaglegging wordt verzorgd door Henk Bouwmeester.

Datum: de eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 6 maart 2020 van 12.30 uur tot 15.00 uur.
Locatie: Kooklaboratorium TNO Delft.
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties