Nieuwe themagroep: ZEN-wonen, zo doe je dat

Dinsdag 17 maart 2020 13.30 uur-16.30 uur

In 2019 hebben de Lente-akkoord partners onderzoek laten doen naar de woonbeleving bij ZEN-woningen. Hieruit blijkt dat de meeste bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over hun huis. Maar er zijn ook verbeterpunten. Vooral de voorlichting schiet ernstig tekort. Daar valt nog een wereld te winnen.

Veel informatie is te technisch. Bovendien wordt de meeste informatie rond het moment van overdracht gegeven, terwijl de meeste vragen pas rijzen als bewoners een aantal maanden in hun nieuwe woning zitten. Dan krijgen ze bijvoorbeeld onjuiste informatie van mensen die het energieconcept van de woning niet goed kennen, waardoor er twijfel ontstaat. ZEN-wonen is namelijk nét even anders dan waar de meeste mensen aan gewend zijn.

In de themagroep ZEN-wonen, zo doe je dat willen we, samen met de professionele woonbegeleiders en communicatiedeskundigen, de vragen van bewoners op een rijtje krijgen en inventariseren met welke uitleg zij geholpen zijn. Een groslijst van vragen is gefilterd uit de 302 ingevulde enquêtes van het woonbelevingsonderzoek uit 2019. Bijvoorbeeld: hoe voorkom ik dat de slaapkamer te warm wordt? Is de lucht droog of lijkt dat maar zo? Waarvoor betaal ik bij Klimaatgarant? Welke sensoren zitten er op de ventilatie? Hoe werkt koeling in de zomer? Moet ik iets doen met de zonnepanelen?

Basisteksten voor bewonerscommunicatie
We willen de antwoorden op bewonersvragen in korte basisteksten samenvatten. Helder en to-the-point. De teksten worden opgesteld door tekstschrijver Henk Bouwmeester, maar de input moet van professionals komen. Wij stellen de basisteksten vervolgens beschikbaar aan bouwpartijen die hieruit naar believen kunnen putten voor hun eigen communicatie met bewoners. Eventueel brengen we enkele thema’s ook onder aandacht van consumenten via de website Bewust Nieuwbouw.

Voor deelname aan deze themagroep willen we graag in contact komen met professionals bij bouwbedrijven en woningcorporaties die de techniek van ZEN-woningen kennen én goed vanuit de bewoners kunnen denken.

Wie: woonbegeleiders en andere communicatiedeskundigen van ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties. U kunt zich hier aanmelden.
Datum: de eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 17 maart van 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Nog te bepalen, een locatie in het midden van het land. De definitieve locatie krijgt u uiterlijk een week van tevoren door.
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

Zie ook de Lente-akkoord publicatie ‘Communicatie bij ZEN-woningen’.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties