Nieuwe ZEN themagroep: Oververhitting

Vanaf 1 januari 2021 is berekening van de drie BENG-eisen en de kans op oververhitting een verplicht onderdeel van bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit kan met de TOjuli. De maximale grens is vastgesteld op 1,20. Naast TOjuli mag ook met GTO (gewogen temperatuuroverschrijding ) worden gerekend. De maximale grens is dan 450 uur.

Met het oog op gezondheid en comfort is het een goede zaak dat er apart aandacht wordt gevraagd voor het beperken van de kans op oververhitting. Er zijn echter nog enkele haken en ogen.

• Er is nog weinig ervaring met het instrument en er zijn nog maar weinig praktijkgebouwen doorgerekend. Dit geldt voor zowel TOjuli als voor GTO. Wel is duidelijk dat maatregelen ter beperking van de kans op oververhitting de BENG-uitkomsten soms op verrassende wijze beïnvloeden.
• Voor appartementsgebouwen rollen de TOjuli uitkomsten niet uit een BENG-berekening op gebouwniveau maar moeten de appartementen separaat ingevoerd worden (zoals later ook voor het Energielabel het geval is). Dit is een kostenpost waar niet op voorhand rekening mee is gehouden. Is dit nog anders op te lossen?
• Ook de meerkosten van de benodigde maatregelen worden nu duidelijk. Een eerste kostenberekening bedraagt, afhankelijk van het woningtype en de benodigde maatregelen, tussen de 400 en 5400 euro per woning. Dit is dus naast extra kosten voor extra berekeningen door adviseurs. Hoe hier mee om te gaan?

Vragen voor de themagroep
In de nieuwe themagroep Oververhitting gaan we gezamenlijk ervaring opdoen met de TOjuli én met GTO. We laten doorrekeningen maken van grondgebonden en appartementsgebouwen en nemen eventueel verrassende uitkomsten onder de loep.

Doel: zo snel mogelijk het effect en de verrassingen van TOjuli doorgronden. Sturen op comfort en uiteindelijk ZEN-woningen realiseren is het bovenliggende doel. Of gaan we standaard alle woningen van koeling voorzien?
Methode: geïnteresseerde experts komen 2-3 keer digitaal bij elkaar en bespreken doorrekeningen.
Voor wie: geïnteresseerde ontwikkelaars, bouwers, adviseurs.

U kunt zich hier aanmelden.

Datum:
de eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmorgen 30 oktober van half 10 tot half 12.
Locatie: digitaal via Teams.
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

Deelname is al toegezegd door Harm Valk (Nieman RI), Cees Leenaerts (W/E adviseurs), Nico Blaauw (Trebbe), Theo Smits (Heijmans), Dick van Ginkel (TBI WOONlab) en Ruud Geerligs (RVO). Verslaglegging wordt verzorgd door Henk Bouwmeester.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties