Aardgaswoningen in de pijplijn

Hoeveel nieuwbouw aardgaswoningen zitten er nog in de pijplijn? Die vraag speelt bij het Rijk, het Klimaatakkoord en bij de partners van het Lente-akkoord. Afgelopen week zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen van nog te verwachten aantallen nieuwbouwwoningen met een aardgas aansluiting.

De meest concrete getallen zijn te vinden in de Notitie Cijfers van woningen met een gasaansluiting van Bouwtrend in opdracht van Bouwend Nederland. Per april 2018 zijn er naar schatting 110.000 nieuwbouwwoningen in de fase ontwerp, vergunning/verkoop en in aanbouw. Van deze 110.000 woningen heeft gemiddeld 45% nog een gasaansluiting. Het percentage neemt rap af: van de woningen in uitvoering heeft 58% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de verkoop/vergunningfase heeft 42% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de ontwerpfase heeft 35% nog een gasaansluiting. Volgens Bouwtrend neemt het percentage elk half jaar met 10% af.klik op de tabel om uit te vergroten

Appartementen maken minder gebruik van HR-ketels als hoofdverwarming. Wel komt uit dit onderzoek naar voren dat er soms gebruik wordt gemaakt van een gasaansluiting voor bijverwarming (voor extra koude perioden) en/of warmtapwater. Dit geldt bijvoorbeeld voor hybride warmtepompen of voor collectieve warmtepompen met een HR-ketel voor bijstook. Het gasverbruik is in sommige woningen slechts enkele m3 aardgas per jaar. Deze aardgasaansluiting als achtervang en/of voor tapwater wordt toegepast in 3.000 appartementen in de vergunnings- en bouwfase. Op een totaal van 110.000 is dit 6%. Gemiddeld 55% van de nieuwbouwwoningen in de pijplijn is dus al gasloos, en een aanvullende 6% gebruikt slechts weinig gas.

De overige twee rapporten betreffen de Nulmeting van RIGO en de Staat van de Volkshuisvesting 2018, pagina 35-45, met o.a. het RIGO rapport als bron. Voor een goede samenvatting hiervan verwijzen we naar een artikel van Binnenlands Bestuur.