Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas

Bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieuorganisaties, makelaars en overheden gaan bekijken of ze geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken. Dat spraken ze af in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij, dat ontstond aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving.

Nu wordt nog bijna de helft van alle nieuwbouw opgeleverd met een aardgasaansluiting. Bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren en tot voor kort was aardgas nauwelijks punt van discussie. Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch spraken de ondertekenaars van het akkoord af bij lopende projecten de vraag te stellen of het mogelijk is deze alsnog aardgasvrij te realiseren. Of om de projecten zo aan te passen dat de gebouwen over een aantal jaren gemakkelijk aardgasvrij te maken zijn.

Minstens 75 procent aardgasvrij
Omzetten naar aardgasvrij vraagt om overleg met alle betrokken partijen om een maatwerkoplossing te zoeken. Het heeft uiteraard gevolgen voor kosten en planning en zal niet altijd mogelijk zijn. Daarom zijn in het akkoord geen verplichtingen vastgelegd. De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75 procent van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze doen hun best een nog hoger percentage te realiseren.

Afspraken

  • Alle (branche)organisaties stimuleren hun achterbannen om actief mee te werken. Ze wisselen kennis en informatie uit.
  • Er komen 'switchteams' met specialisten die partijen kunnen ondersteunen bij het aanpassen van nieuwbouwprojecten.
  • Onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is kopers van nieuwbouwwoningen een aantrekkelijke aanvullende lening aan te bieden.
  • Partijen die veel nieuwbouw alsnog aardgasvrij realiseren worden beloond met de Aardgasvrij Award (triple A).
  • Verhuurders kunnen voor financiering in een aantal gevallen de Energieprestatievergoeding (EPV) inzetten.
Lees meer