Amsterdam in hoger beroep tegen uitspraak warmteplan Sluisbuurt

De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over het warmteplan Sluisbuurt. Met het warmteplan wil de gemeente invulling geven aan de warmtevoorziening voor de eerste 2700 woningen en voorzieningen die worden gebouwd in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland.

De rechter heeft geoordeeld dat onvoldoende recht is gedaan aan alternatieven voor aansluiting op het warmtenet door Westpoort Warmte. Hierdoor wordt het makkelijker voor projectontwikkelaars om niet aan te sluiten op het collectieve warmtenet, maar te kiezen voor een individueel warmtesysteem. De zaak was aangespannen door de organisatie Amsterdam Fossielvrij.

Volgens de gemeente Amsterdam zou de betaalbaarheid van Amsterdamse warmtenetten door de uitspraak van de rechter onder druk komen te staan. De gemeente gaat in hoger beroep, volgens eigen zeggen "om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden die zij heeft om te sturen op collectieve oplossingen door middel van warmteplannen".

Zorgen over aansluitplicht op LT-warmtenetten
Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Amsterdam Fossielvrij, die de rechtszaak heeft aangespannen, vond dat de gemeente in het warmteplan te streng kijkt naar alternatieve duurzame technieken die ontwikkelaars kunnen gebruiken om niet op het warmtenet van Westpoort Warmte te worden aangesloten. De rechter gaat daarin mee. We moeten ons echter wel realiseren dat het daarmee ook gemakkelijker wordt voor ontwikkelaars om zich niet aan te sluiten op een collectief warmtenet, ook als dit een
warmtenet met een lage temperatuur warmtebron als een datacenter of oppervlaktewater is.”

PV liever inzetten voor elektrisch vervoer
Amsterdam Fossielvrij spande de rechtszaak aan omdat de stichting het niet eens was met het feit dat de energie opgewekt uit zonnepanelen niet werd meegerekend in het alternatief op een warmtenet. De gemeente had hier niet voor gekozen omdat volgens de gemeente deze energie gericht ingezet moet worden op de toch al groeiende vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld voor elektrisch vervoer.

Het is volgens de gemeente Amsterdam nog niet te zeggen of de ontwikkeling van de Sluisbuurt vertraging oploopt.

Zie ook:
Leon Bobbe: verplichte aansluiting hoge temperatuur warmtenet is “triest” (14 mei 2020)
Energiezuinige alternatieven voor HT-warmtenet toegestaan door Rechtbank Amsterdam (11 mei 2020)