Beknopt verslag themagroep bewonerscommunicatie

watwerktOp dinsdag 26 januari 2016 vond in het informatiecentrum Rijswijk Buiten de eerste bijeenkomst van de ZEN themagroep Bewonerscommunicatie plaats, onder voorzitterschap van Helen Visser van Bouwend Nederland. Deze themagroep gaat niet over communicatie die nodig is voor een aankoopbeslissing of medewerking aan een renovatietraject. Het gaat om communicatie, na verkoop of verhuur, die nodig is voor een goed gebruik van de woning.

De kernvraag is: wat moet de bewoner weten en doen om op een gezonde, comfortabele en energiezuinige manier zijn huis te gebruiken? Communicatie wordt daartoe onderscheiden in informeren, overtuigen en instrueren. In de groep is achtereenvolgens besproken waarop communicatie zich moet toespitsen, op welke momenten communicatie het meest effectief is, welke communicatiemiddelen geschikt zijn en welke partijen betrokken zijn bij het communicatieproces.

Er zijn 7 energiethema’s benpemd, waarop een ZEN-woning wezenlijk kan verschillen van wat de meeste mensen gewend zijn. Op die punten is er bij de bewoner mogelijk een verandering van kennis, houding en/of gedrag nodig. Ventilatie is veruit het belangrijkste thema. De overige zes punten zijn:

  • Verwarming (LTV en warmtepomp);
  • Ramen (drievoudig glas);
  • Warm tapwater;
  • Elektrisch koken;
  • Zonnecellen;
  • Huishoudelijk verbruik elektra.

Tekstschrijver Henk Bouwmeester heeft een overzicht gemaakt van de communicatiemiddelen en de momenten van communicatie. De concepttekst is tijdens de themagroep bijeenkomst besproken en aangevuld met praktijkervaringen, tips, trucs en foto’s van de diverse deelnemers. Op 29 maart vindt in Utrecht bij AM de volgende themagroep bijeenkomst plaats. Dan wordt de factsheet definitief gemaakt en worden vervolgacties besproken.