• Nieuws
  • 13/10/2022

Betaalbaar, prefab en biobased kán

Betaalbaar, prefab én biobased: het lijkt te mooi om waar te zijn. Onderzoek wijst echter uit, dat in Nederland actieve bedrijven samen binnen 4 jaar de schaalsprong zouden kunnen maken naar 121.000 huizen per jaar.

Die conclusie volgt uit een onderzoek dat Holland Houtland uitvoerde in opdracht van Provincie Noord- Brabant. Ze hield een marktverkenning waar bijna vijftig bedrijven op reageerden, van conceptaanbieders tot leveranciers van componenten. Zo kon een goede schatting gemaakt worden van de omvang van de markt tussen 2023 en 2027 en de opschaalpotentie.

Gestage opschaling mogelijk

In 2023 is de beoogde productie van de leveranciers ruim 20.000 woningen. Gegarandeerde, constante afname en het vergroten van productiefaciliteiten maakt een productie van ruim 28.000 mogelijk in 2023 en dat stijgt naar ruim 76.000 woningen in 2025. "Vanaf 2027 is het al mogelijk om jaarlijks 121.000 woningen te produceren", aldus de onderzoekers.

Randvoorwaarden

24 van de ondervraagde bedrijven geven aan dat ze zonder meer kunnen opschalen. De overige bedrijven stellen dat er specifieke randvoorwaarden nodig zijn om productie te kunnen verhogen:

  • Gegarandeerde afname, met een constante en voorspelbare productie
  • Extra ruimte voor productie.
  • Voldoende geschikte toeleveranciers

De volledige gids is hier te downloaden.