• Nieuws
  • 13/10/2022

Biobased bouwen bereikt de politiek

Biobased bouwen heeft de wind mee. Zowel de concept-klimaatnota als meerdere moties in de Tweede kamer roepen op om kansen te verzilveren.

In de concept-klimaatnota van 20 september wordt kraakhelder de link gelegd tussen circulair bouwen en de kansen die dat biedt voor de Nederlandse Landbouwsector. Op 1 november wordt de definitieve Klimaatnota aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze zal ook ingaan op de verplichtingen en doelen volgend uit Europees beleid.

Klimaatnota concept

Na een aangenomen motie in april van dit jaar, presenteerden Tweede Kamer-leden Faissal Boelakjar en Pieter Grinwis op 12 oktober een motie om de vraag naar in Nederland geteelde biogrondstoffen in de bouw te stimuleren.

De kamerleden vragen om "bij de aanpassing van het Bouwbesluit, waar momenteel aan wordt gewerkt, dit besluit zodanig aan te passen dat er vanuit de bouwsector meer vraag ontstaat naar in Nederland geteelde biogrondstoffen als hennep, vias, lisdodde, zonnekroon en olifantsgras én naar reststromen uit de Nederlandse land- en tuinbouw als stro en stengels."

De motie wordt op dinsdag 18 oktober in stemming gebracht. Als deze motie wordt aangenomen, kan dat een enorme boost geven aan circulaire lokale verdienmodellen.

1665593708894