• Nieuws
  • 21/12/2023

CO2-barometer berekent uitstoot door nieuwbouw van woningen in 2022

Meten is weten. Toen het Lente-akkoord 2.0 vorig jaar startte, was er een duidelijke behoefte om houvast te hebben in de transitie naar een duurzame bouw- en ontwikkelsector. Het meest logische was, om CO2-reductie als graadmeter voor het succes van beleid en innovatie te nemen. Zo ontstond het idee om een CO2-barometer te ontwikkelen die jaarlijks de totale uitstoot door nieuwbouw van woningen meet. De eerste meting betrof 2021. Nu is de meting over 2022 klaar.

CO2 barometer 2022

De meting over 2022 laat interessante gegevens zien over de totale uitstoot door nieuwbouw van woningen in dat jaar. Met twee gemeten jaren is het nog te vroeg om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de uitstoot door woningbouw. Daarom is W/E Adviseurs in opdracht van het Lente-akkoord al hard aan de slag om ook de totale uitstoot in 2023 te berekenen. Naar verwachting zal deze meting in april/mei gereed zijn, waarin we ook voorzichtig gaan kijken of er al trends te ontwaren zijn.