• Nieuws
  • 03/04/2023

CO2-barometer geeft inzicht in gemiddelde emissies van nieuwbouwwoningen

De CO2 Barometer voor de woningbouw berekent jaarlijks hoe de nieuw gebouwde voorraad scoort op het gebied van CO2-uitstoot. Er is een eerste meting verricht over 2021. Hieruit blijkt dat de gemiddelde woning grofweg 300 tot 400 kg CO2eq/m2 BVO uitstoot, afhankelijk van het type woning.

CO2 barometer embodied CO2 emissie per m2 nieuwbouwwoningen 2021

Om in de ontwikkeling richting CO2-arme woningbouw onderbouwde keuzes te kunnen maken, vind het Lente Akkoord jaarlijks inzicht in de actuele CO2 uitstoot van nieuwbouwwoningen cruciaal. Alleen door nieuwbouw te monitoren kun je zien of er een neerwaartse trend te zien is. Ook kan je de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen beoogde streefgetallen. Zo berekende de DGBC dat om de opwarming van de aarde beperkt te houden, circa 200kg CO2eq/m2 BVO mag zijn. Als we dit afzetten tegen de barometer-resultaten voor 2021, ligt er voor de gehele woningbouwsector nog een flinke opgave.

Grip krijgen op uitstoot

Met de barometer gaat het Lente-akkoord jaarlijks de gemiddelde CO2eqemissie door het toevoegen van nieuwbouwwoningen aan de bestaande voorraad meten. Daarbij worden het energiegebruik én het materiaalgebruik in de productie- en constructiefase van woningnieuwbouw meegenomen (‘Embodied Carbon’). Doel is zichtbaar te maken hoe duurzaamheidsambities in de bouw zich verhouden tot de CO2-reductie die noodzakelijk is de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. En hoe ontwikkelingen in de sector en beleidsmaatregelen zich vertalen in CO2-reductie door de woningbouw.

Impact van duurzaamheidsmaatregelen

In een volgende fase gaat de CO2-barometer de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen de resultaten die koploperprojecten behalen. Hiermee wil het Lente-akkoord inzichtelijk maken wat de impact is van specifieke ambitieuze duurzaamheidsmaatregelen. Als we weten welk effect bepaalde keuzes hebben op de uitstoot, kan daar scherper op gestuurd worden. Zo kunnen ook gemiddelde woningbouwprojecten onderbouwde keuzes maken om sneller tot CO2-reductie te komen.

Nieuwe inzichten, nieuwe cijfers

De eerste metingen met de CO2-barometer wijzen uit dat de rekenmethode nog aangepast kan worden om een scherper beeld te krijgen van de gemiddelde CO2-emissie. Daarnaast is de barometer zo vormgegeven, dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe cijfers (denk aan de wegingsfactor van warmtepompen). Doordat de methodiek van de barometer gebruikmaakt van bestaande berekeningen (BENG, MPG), is tussentijdse bijstelling van de rekenmethode mogelijk, waardoor altijd een actueel beeld kan worden verkregen.

Meer informatie

Voor inlichtingen over de CO2-barometer, of verzoeken om de barometer voor specifieke projecten te gebruiken, kunt u contact opnemen met Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord via s.woertman@neprom.nl.