Congres 'BENG! Zo doe je dat' op 26 mei

Datum: 26 mei 2020

Update 20 maart: omdat het congres niet kan doorgaan op 26 mei zal er een webinar worden georganiseerd op deze datum, met een aangepast programma. Details volgen binnenkort.

Per 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door BENG. Hoe bouw je nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal en beter?

Er zijn meerdere manieren om BENG te realiseren. Het ZEN platform focust op bijna energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Dat wil zeggen: BENG met extra aandacht voor wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit en natuurlijk betaalbaarheid. Veel ontwikkelaars, bouwers en corporaties hebben in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met deze werkwijze. Op 26 mei hoor je in een groot aantal deelsessies van collega’s en specialisten de laatste inzichten rond BENG, met de bewoner als uitgangspunt.

Programma
De lunch staat klaar vanaf 12.00 uur. Het inhoudelijke programma duurt van 13.00 uur tot 16.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

12.00 uur Ontvangst met lunch
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM
13.05 uur Vertegenwoordiger van het ministerie van BZK over de toekomst van nieuwbouw
13.25 uur Harm Valk (Nieman RI), legt uit waar je op moet letten bij BENG.
13.45 uur Bekendmaking van de door bewoners hoogst gewaardeerde ZEN projecten
14.00 uur Start eerste reeks parallelsessies (45 minuten)
14.45 uur Pauze
15.15 uur Start tweede reeks parallelsessies (45 minuten)
16.00 uur Start derde reeks parallelsessies (45 minuten)
16.45 uur Borrel en hapjes

In de deelsessies staan praktijkervaringen centraal. De sessies duren 45 minuten met veel ruimte voor het stellen van vragen.

Deelsessies
1e ronde

1. Hoe pakt BENG uit in hoogbouw? Harm Valk (Nieman RI) licht toe. Een ontwikkelaar/bouwer vertelt hoe hij BENG en ZEN toepast in hoogbouw ontwikkelingen. Sessieleider: Benno Oosterom (Doduva).

2. Betaalbaarheid is voor sociale huurwoningen top prioriteit. Twee corporaties vertellen hoe zij energieneutrale woningen hebben gerealiseerd. Wat hebben zij hiervan geleerd? Wat betekent dit voor hun volgende projecten Met Niek Habraken (Kleurrijk Wonen) en Gerrolt Ooijman (Wonion). Gespreksleider: Christiane Hogeweg (Aedes).

3. Om bouwprojecten door te rekenen op BENG is rekensoftware nodig. Robin van Ravensberg (UNIEC 3) geeft een korte demo van softwarepakket UNIEC 3.

4. Bewonersgedrag en monitoring blijken essentieel voor de verbetering van BENG en NOM concepten. Marleen Spiekman (TNO) en Dick van Ginkel (Van Wijnen), Dennis van Goch (BAM) en Edwin van Kessel (BeNext) hebben 2 jaar lang metingen verricht in twee totaal verschillende NOM projecten. Deze diepe monitoring laat zien hoe modellen bijdragen aan het inzicht in gebruik, ontwerp en gedrag. Sessieleider: Helen Visser (Bouwend Nederland).

5. In de slipstream van BENG krijgen woningen een nieuw energielabel, mét plusjes. Hoe kunnen we dit beter benutten voor het vermarkten van nieuwbouwwoningen? Sander ter Beek (BAM) en Wendy Braanker (NEPROM) presenteren een marketinginstrument gebaseerd op het energielabel. Sessieleider: Jan Fokkema (NEPROM).

6. Oververhitting in hete zomers is een risico van goed geïsoleerde woningen. Daarom is BENG uitgebreid met een temperatuuroverschrijdingseis (TO juli). Cees Leenaerts (W/E Adviseurs) maakt inzichtelijk wat de invloed is van specifieke maatregelen op de temperatuuroverschrijding.

2e ronde

1. Hoe pakken de BENG eisen uit voor utiliteitsgebouwen? Ieke Kuijpers (DGMR) licht de berekeningen van referentiegebouwen toe. Net als in woningbouw komt hier een wisselend beeld uit, afhankelijk van het toegepaste installatieconcept. BENG 3 is een factor om rekening mee te houden.

2. Twee gerealiseerde ZEN nieuwbouwprojecten in de praktijk. Ontwikkelaars/bouwers lichten hun concept toe en vertellen wat ze ervan hebben geleerd. Sessieleider: Benno Oosterom (Doduva).

3. De BENG berekening mag alleen door gecertificeerde personen worden uitgevoerd. Waar moet je aan voldoen om gecertificeerd te zijn? Irene van Veelen (ISSO) licht dit toe.

4. Claudia Bouwens (Lente-akkoord) over de leerpunten uit het woonbelevingsonderzoek ZEN woningen.

5. Klimaatgarant levert klimaatneutrale woningen (EPC 0) en staat garant voor de prestaties van de installaties door de woningen secuur te monitoren. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan 9000 woningen met een warmtepomp of WKO onder zijn hoede. KlimaatGarant vertelt over de leerpunten.

6. Ontwikkelaars/bouwers van door bewoners goed gewaardeerde ZEN projecten vertellen hoe zij dit hebben gerealiseerd.

3e ronde
In de derde ronde wordt een deel van de sessies uit ronde 1 en 2 herhaald.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de NEPROM-website. Wil je zeker zijn van een plaats, meld je dan snel aan. Er zijn 300 plaatsen beschikbaar. Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging. Een week voor aanvang ontvang je het definitieve programma, de deelnemerslijst en een routebeschrijving.

Voor de leden van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw) en voor ambtenaren bedragen de deelnamekosten € 110. Voor overige deelnemers bedragen de deelnamekosten € 175. Deelnamegelden zijn vrijgesteld van BTW.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is kosteloos tot twee weken voor het evenement. Bij latere annulering worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Vervanging door een collega is ook mogelijk. De factuur wordt na afloop van het congres verzonden.

Eisma Media is communicatiepartner van het congres 'BENG! Zo doe je dat'.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heb je vragen over je aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl.