Consensus over warmtecijfers

warmtenetDe CO2-factoren voor warmtecijfers zijn beschikbaar. Tot nu toe was er geen consensus over de CO2-uitstoot van warmtenetten, kentallen werden door veel experts als onjuist gezien. Milieu Centraal organiseerde een werkgroep en nu zijn de nieuwe emissiefactoren voor warmtenetten een feit.

Nieuwe warmtenetten maken vaak gebruik van hernieuwbare energie of restwarmte. Daarnaast zijn er netten die voorzien worden van warmte door centrales met WKK (warmte-krachtkoppeling): de warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit wordt nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming van woningen. Dat scheelt energie en daarmee CO2. De nieuwe cijfers maken duidelijk hoeveel CO2 moet worden toegerekend aan warmte en hoeveel aan elektriciteit (kracht).

Gebruik warmtecijfers
Goede en uniforme CO2-factoren voor warmte zijn nodig voor footprintinstrumenten en milieujaarverslagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten warmtenetten, zoals warmte van een STEG (gas) of AVI (afvalverbranding).

Milieu Centraal heeft, als trekker van de green deal CO2-emissiefactoren, experts bij elkaar geroepen. Vervolgens gaf RVO opdracht aan CE Delft om tot nieuwe CO2-emissiefactoren voor warmte te komen, waarbij ook de voorketen en verliezen goed zijn meegenomen. Ze zijn berekend volgens de uitgangspunten van de EMG (Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau).

Nieuwe cijfers
De nieuwe warmtecijfers worden verwerkt op CO2emissiefactoren.nl en zijn nu beschikbaar in het volledige rapport ketenemissies warmtelevering.

Bron: Milieucentraal