Informatiebehoefte bewoners vaak anders dan professionals denken

informatiebehoefteProfessionals weten niet goed wat de drijfveren zijn van consumenten om al dan niet energiebesparende maatregelen nemen, of een zeer energiezuinige nieuwe woning te kopen. Anderzijds zijn consumenten nauwelijks bekend met de huidige mogelijkheden, en hebben ze vaak behoefte aan heel andere informatie dan professionals denken. Dat blijkt uit een enquête-onderzoek van BPD over consumenten en energiebesparing.

Op de vraag waarom ze wel of geen energiebesparende maatregelen nemen, geven consumenten aan dat een lagere energierekening een belangrijke rol speelt; geld is dus de drijfveer. Verder zijn extra wooncomfort en zorg voor klimaat en milieu, vaker dan professionals denken, doorslaggevende argumenten. Maar misschien nog belangrijker zijn positieve verhalen van buren, kennissen etc. die consumenten kunnen overhalen om te investeren. Iets wat professionals vaak nauwelijks op het netvlies hebben; zij vinden bijvoorbeeld subsidie- en financieringsmogelijkheden veel belangrijker. Dat blijkt uit een rondvraag onder 860 professionals van overheid, ingenieurs- en adviesbureaus, ontwikkelaars en bouwers.

Onbekend maakt onbemind
Opvallend is dat veel consumenten nog nooit hebben nagedacht over het nemen van energiebesparende maatregelen, laat staan de aankoop van een zeer energiezuinig huis. Het kost ze te veel tijd en moeite om dit allemaal uit te zoeken, en dan haken consumenten gemakkelijk af. Dat geldt voor de mogelijke besparingen, hoe ze werken, wat ze kosten en wat ze opleveren. Ook is er te weinig bekend over extra financieringsmogelijkheden van bijvoorbeeld banken. Zo blijft voor veel consumenten onbekend of ze de investeringen ooit terugverdienen.

Meer centrale plek nodig voor wensen en behoeften consument
In de vastgoedsector en de bouw is lange tijd vóór de consument gedacht. De professional weet wat goed is voor de mens, waar behoefte aan bestaat en welke producten en diensten daar het beste bij aansluiten. Zo ook rondom het thema energiebesparing. Uit het nu verrichte onderzoek komt duidelijk naar voren dat in de woningbouwsector nog een wereld te winnen valt rond energiebesparing door consumenten. Zowel in de bestaande bouw als bij nieuwbouw moeten de wensen en behoeften van consumenten veel centraler geplaatst worden. Daarbij moet scherper worden aangesloten op de informatiebehoefte en minder worden ingezet op de techniek van besparende maatregelen en zuinige woningen.

Nieuwe initiatieven, zoals het onlangs opgerichte platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de Klant' (ZEN), kunnen aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek hun acties beter afstemmen op de belevingswereld van de woonconsument, om daarmee het gewenste besparingsgedrag te faciliteren.

Download het onderzoek 'Consumenten en energiebesparing'
Auteur dr. J.S. (Bas) van de Griendt is als Manager MVO en Duurzaam werkzaam bij BPD.