Dankwoord door Claudia Bouwens

Het Lente-akkoord ZEN platform hebben we eind september met een eindcongres afgerond. De afgelopen 13 jaar hebben we met elkaar een geweldige prestatie geleverd. De nieuwbouw is fors energiezuiniger geworden, aardgasvrij, mét aandacht voor de belangen van de bewoners. De woningen zijn gezonder, comfortabeler én met een lagere energierekening. Een substantieel deel van de nieuwbouw is moeiteloos gebouwgebonden energieneutraal of zelfs nul op de meter. We hebben zicht op voldoende oplossingen om de gehele nieuwbouw energieneutraal te maken.

Tegelijkertijd is er een nieuw elan in de projectontwikkeling en bouw ontstaan. Ik ben er trots op om te kunnen zeggen dat het Lente-akkoord hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het aloude credo “Doen we niet, hebben we nooit gedaan” is veranderd in een gezamenlijk streven om de duurzaamheidsproblemen te tackelen en de Parijse (en Glasgow) doelen te halen. Het Lente-akkoord stopt daarom niet. Het zou zonde zijn om een goed werkende formule overboord te gooien. Met ingang van 2022 start een nieuw Lente-akkoord platform, met focus op circulair en industrieel bouwen. Programmaleider is mijn enthousiaste nieuwe collega Sander Woertman. De komende maanden lees je hier meer over op deze website.

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan de volgende personen en organisaties.

Het ministerie van BZK en RVO die ons beleidsmatig en inhoudelijk 13 jaar ondersteunden en met ons meedachten in de opgave om de nieuwbouw energieneutraal te maken. Ook dank voor de financiële ondersteuning.

De ‘partners in crime’, de vier brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en WoningbouwersNL voor de goede samenwerking en ook het vertrouwen dat zij in mij stelden: iemand van een andere branchevereniging die namens hen bijeenkomsten organiseert, in naam van allen mag spreken over energie in de nieuwbouw. Dank aan Anneloes van der Woude, Edgar van Niekerk, Helen Visser, Maarten Georgius, Christiane Hogeweg, Albert Koedam, Jan Fokkema, Coen van Rooyen.

De Stuurgroepleden Lente-akkoord, die de afgelopen 13 jaar praktijkissues inbrachten en ook oplossingsrichtingen. Mijn voelsprieten in de praktijk. Mijn dank aan Benno Oosterom, Jos de Vries, Onno Dwars, Nico Blaauw, Theo Smits, Jan van Veen, Irmine van der Geest, Yuri Pelser, Paul van Moorsel, Hugo Meijwaard, Berri de Jonge, Edith Brinkman, Cora Jongenotter, Jacques van Berkel, Christiaan Nijboer, Bauke Geuzebroek, Martine Moerman, Peter van Essen, Bernard Wessels, Luuk Schep, Gerrit Joërsen, Michiel Schuitemaker, Marc Hoedemakers, Michiel Schaap, Viviane Regout, Bas van de Griendt, Pieter Hameetman, Hans Gosman, Marja Barnhorn, René Hogeveen, Frans Hegeman, Peter Letschert, Johan Groen, Louis Hiddes, Wim Bunnik, Ben Schreuder, Jeroen Quist.

Dank voor de ondersteuning door mijn collega’s bij de NEPROM, met name Nancy Rietveld. Dank voor de ‘lange mannen’ René Didde, Anton Coops, Henk Bouwmeester die al jarenlang voor alle goed leesbare journalistieke verslagen en brochures zorgen. Extra dank aan Anton, die wekelijks de website en de digitale nieuwsflitsen verzorgt.

En vooral dank aan alle bouwprofessionals die de afgelopen jaren met een open houding hun kennis en ervaring, knelpunten en vragen hebben gedeeld. Ontwikkelaars, bouwers, corporaties, fabrikanten, adviseurs, … Alle vragen en mailtjes en telefoontjes die binnen kwamen hielpen mij om dit vraaggestuurde platform te kunnen runnen, en jullie ervaringen hebben jullie ruimhartig gedeeld. Zonder jullie was het niet gelukt.