Deal De Stroomversnelling: 111.000 huurwoningen naar energienota=0

nul-op-de-rekeningEnkele bouwers en woningcorporaties tekenden op 20 juni de deal ‘Stroomversnelling’, voor de renovatie van 11.000 woningen. Dit initiatief moet uiteindelijk resulteren in een degelijke renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven.

Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, 2. corporaties investeren dat geld in renovatie en 3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Het doel van de Stroomversnelling is om de markt te hervormen. Het traject is gericht op renovatie, maar kan kennis en ervaring opleveren die volgens Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord) ook in de nieuwbouw zeer bruikbaar kan zijn.

Enkele voorbeelden:
- het financiële vehikel voor het omzetten van energiekosten naar een investering aan de voorkant. Hoe regel je dat slim en degelijk voor corporaties?
- aanpassen van wet- en regelgeving rond huurwoningen en energie;
- uitwisselen van technische kennis en ervaring over woningen zonder energiekosten;
- een energieprestatiegarantie, en de instelling van een Garantiefonds;
- inzicht en kennis over langjarig onderhoudsaanbod;
- communicatie: hoe licht je de bewoners voor?

Lees meer op de Energiesprong website

De visie die aan deze samenwerking tussen partijen ten grondslag ligt, is dat door de besparingen op de energierekening van de huurders, de benodigde financiële ruimte ontstaat om de huurwoningen te renoveren naar het niveau “Nul-Op-de-Meter” (NOM). Daarmee blijven de woonlasten van de huurder gelijk en verbetert de woonkwaliteit.

Naast de energieprestatie wordt in de Stroomversnelling ook een binnenmilieuprestatie per woning (maximaal aantal Temperatuuroverschrijdingsuren en Temperatuuronderscheidingsuren, maximaal CO2-niveau binnen de woning, maximaal geluidsniveau van de installaties - allen onder normale gebruikscondities) afgesproken. Onderzoek onder huurders van corporatiewoningen wijst uit dat er onder de huurders een positieve grondhouding ten aanzien van de energienota=nul-propositie bestaat. De belangrijkste reden daarvoor is de zekerheid over woonlasten die de energienota=nul-propositie geeft, en het feit dat het een betere en comfortabelere woning oplevert. Voor 60% van de huurders is het idee dat een nul-nota werkelijk mogelijk is, niet nieuw.