• Nieuws
  • 28/09/2022

Tweede Kamer maakt kennis met Lente-akkoord tijdens werkbezoek bouwfabriek

Tijdens een werkbezoek aan de fabriek van Bouwgroep Dijkstra Draisma presenteerden Bouwend Nederland en NEPROM hun visie op een circulaire industriële bouwsector aan een delegatie van de tweede kamer.

Groepsfoto werkbezoek dijkstra draisma sept 2022

Tijdens het bezoek aan de fabriek van Dijkstra Draisma in Dokkum was veel aandacht voor het Lente-akkoord 2.0. Het was een mooie gelegenheid om de politiek te kunnen laten zien dat de opdrachtgevende bouw, van corporatie tot belegger, hoge ambities heeft op het gebied van duurzaamheid. En keihard samenwerkt om die ambities waar te maken.

Peter de Groot, tweedekamerlid voor de VVD en Woordvoerder Wonen en Bouwen, schreef na afloop op LinkedIn een enthousiast verslag over het bezoek en het georganiseerde gesprek tijdens het werkbezoek. Hij toonde zich ontvankelijk voor de complexiteit waarmee bouwpartijen geconfronteerd worden in hun inspanningen om te verduurzamen: "in discussie met elkaar over de stapeling van uitdagingen voor de sector. Zowel in ambitie van de sector zelf tot circulair bouwen, de stapeling van (rijks)beleid, tekort aan personeel, lange procedures en de steeds uitdagender wordende markt door stijgende prijzen. En dat met een ambitie van 100.000 woningen per jaar. Inspiratie en stof tot nadenken. Alle dank voor de deelnemers en gastheren!"

Fabriek dijkstra draisma werkbezoek sept 2022

Aan de slag met Koplopers in de bouw

Jan Fokkema, directeur van NEPROM, benadrukte tijdens het werkbezoek de noodzaak om stappen te blijven zetten in de verduurzamingsopgave: "Veel is al mogelijk, maar we moeten ook nog veel werk verzetten. Focus op de uitvoering is essentieel, dat geldt voor alle fasen in de keten. (...) Fijn dat zo'n breed samengestelde en oprecht geïnteresseerde Kamercommissie dit bezoek organiseerde, en dat Bouwend Nederland en NEPROM in de gelegenheid werden gesteld om te vertellen over het innovatie- en kennisprogramma 'Circulair Industrieel Bouwen', waar inmiddels 25 gedreven professionele opdrachtgevers met een veelvoud aan vernieuwende projecten als ware koplopers in participeren."